Translational Oncology

Translational Oncology

-

http://www.ncbi.nl.../pmc/journals/615/

Plné texty zdarma v rámci projektu Open Access

  • Nakladatel: Elsevier Science
  • Místo vydání: New York
  • Rok vydání: 2008-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1944-7124
  • ISSN (online): 1936-5233
  • Impakt faktor: 2.884
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: onkologie