Tumor Biology

Tumor Biology

The Official Journal of the International Society of Oncology and BioMarkers (ISOBM)

http://www.springe...83f12185a&pi=0

Placený přístup, vybrané články zdarma

navazuje na Oncodevelopmental biology and medicine z r. 1980-, online archiv Vol. 31 1/2010-

  • Nakladatel: Karger a Springer
  • Místo vydání: Basel
  • Rok vydání: 1984-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1010-4283
  • ISSN (online): 1423-0380
  • Impakt faktor: 3.611
  • Upozornit známého na časopis