Tumori

Tumori

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

http://www.tumorio...yes&vol_id=198

Placený přístup, online archiv od Vol.88 2002-

onkologie,

  • Nakladatel: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori a PENSIERO SCIENTIFICO Editor
  • Místo vydání: Roma
  • Rok vydání: 1911-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 0300-8916
  • Impakt faktor: 1.269
  • Upozornit známého na časopis
Klíčová slova: zhoubné nádory