Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations

Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations

absorboval v 2002 Seminars in Urologic Oncology

http://www.urologiconcology.org/

Placený přístup,  online archiv Vol.1 1995, online verze 1997-, v r.1999 nevycházel

urologie, onkologie

  • Nakladatel: Elsevier Science
  • Místo vydání: Amsterdam
  • Rok vydání: 1995-
  • Periodicita: 6x/rok
  • ISSN (print): 1078-1439
  • Impakt faktor: 2.768
  • Upozornit známého na časopis