Vnitřní lékařství

Vnitřní lékařství

Časopis České internistické společnosti ČLS JEP

http://www.vnitrnilekarstvi.cz/

Placený přístup, po roce zdarma, online archiv Vol. 51 2005-

interní lékařství, kardiologie, diabetologie, poruchy metabolizmu

  • Nakladatel: Ambit Media a Medica Publishing and Consulting, s.r.o.
  • Místo vydání: Praha
  • Rok vydání: 1955-
  • Periodicita: 12x/rok
  • ISSN (print): 0042-773X
  • ISSN (online): 1801-7592
  • Upozornit známého na časopis