Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Katalog odkazů

Tento katalog obsahuje popisy tuzemských a zahraničních internetových stránek. Můžete zde vyhledávat podle názvu a popisu nebo podle lékařských oblastí.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených odkazů: 38 zrušit všechny filtry

Na stránkách naleznete popis onemocnění, jeho projevy a léčebné možnosti. Nabídnuta je zde poradenská služba a přehled odborných pracovišť.

Cervix-Cervikální screening

Na oficiálních stránkách projektu s názvem Program cervikálního screeningu v České republice najdete informace o onkologické prevenci pro všechny ženy. Kromě pravidelně doplňovaných aktualit pro veřejnost i pro odborníky si můžete například přečíst, co je to děložní čípek a proč je důležité jeho pravidelné vyšetřování. Dozvíte se zde, co je rakovina děložního čípku a jaké jsou možnosti prevence, co je cervikální screening, proč se provádí a jak je organizován v České republice a co jsou akreditované cytologické laboratoře a kde jsou.

CLL

CLL

Webové stránky České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) uvádějí informace pro odbornou i laickou veřejnost. Cílem skupiny je harmonizovat diagnostiku CLL a přispívat k udržení vysokého standardu léčby pacientů s CLL v České republice. Stránky umožňují snadnou a rychlou komunikaci odborníků. Poskytují též informace pro laickou veřejnost, pro pacienty a jejich blízké.

Česká hepatologická společnost

Stránky České hepatologické společnosti obsahují informace ze společnosti, odborné akce, guideliny a další informace pro členy společnosti a ostatní odborníky v hepatologii.

Česká kardiologická společnost

Stránky České kardiologické společnosti obsahují informace ze společnosti, odborné akce, guideliny, odkazy, inzerci a další informace pro členy společnosti a ostatní odborníky v kardiologii.

Česká lékařská komora

Stránky poskytují informace o České lékařské komoře, informují o aktuálním dění ve zdravotnictví. Nabízejí užitečné informace pro lékaře k možnostem dalšího vzdělávání, naleznete zde rady potřebné pro výkon povolání, oddíl věnovaný legislativě, právní poradnu, odborné informace.

Česká lékařská společnost JEP

Stránky zaměřené na rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů. Nabízejí odkazy k léčebným standardům, odborným časopisům, informace o kongresech. Uvádějí odkazy na odborné společnosti a spolky.

Česká nefrologická společnost

Stránky České nefrologické společnosti obsahují informace ze společnosti, dialyzační aktivity, guideliny a další informace pro členy společnosti a ostatní odborníky v nefrologii.

ČTS

Stránky obsahují údaje o České transplantační společnosti, uvádějí doporučené postupy v transplantační medicíně, statistické údaje. Nabízejí též odkazy na kongresy, odborné časopisy.

Databáze léčiv SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv na těchto stránkách zpřístupnil odborné i laické veřejnosti přehlednou databázi všech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích. Informace jsou aktuální v řádu dní, úplné a ověřené. Z databáze hromadně registrovaných přípravků je odkazováno na stránky EMA, kde najdete SPC, PIL, Summary for the Public a další informace o léčivu. U lokálně registrovaných přípravků zde najdete platné SPC a PIL

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál zpracovává údaje z celostátního Národního onkologického registru o výskytu zhoubných nádorů v České republice a zpřístupňuje je všem obyvatelům v podobě analýz podle krajů, věku pacientů a klinických stádií. Zpracovává srovnávací analýzy a další epidemiologické přehledy.

Europacolon

Stránky nezávislé neziskové organizace věnující se karcinomu tlustého střeva a rekta. Jedná se o evropskou organizaci, která si klade za cíl spojit pacienty, lékaře, ošetřovatele, politiky, média a veřejnost v boji s kolorektálním karcinomem

Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku

Web přináší informace o Evropské asociaci pro prevenci karcinomu děložního čípku  (ECCA – European Cervical Cancer Association), jejích členech a programech.

Na anglických stránkách www.her2testing.org jsou k dispozici informace, týkající se problematiky testování HER2/neu. V jednotlivých sekcích webu najdete užitečné zdroje týkající se problematiky testování karcinomu prsu a karcinomu žaludku, specifická kritéria pozitivity pro oba nádory, ilustrační mikrofotografie výsledků jednotlivých metod a videozáznamy přednášek předních světových odborníků, kteří se této problematice věnují (prof. Viale, prof. van de Vijver, prof. Rüschoff, apod.).

 

Chřipka

Stránky věnované chřipce - prevence, léčba, komplikace. Zodpovězeny zde jsou nejčastější dotazy. Součástí webu je sekce pro lékaře nabízející odborné informace a novinky v léčbě.