Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Katalog odkazů

Tento katalog obsahuje popisy tuzemských a zahraničních internetových stránek. Můžete zde vyhledávat podle názvu a popisu nebo podle lékařských oblastí.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených odkazů: 38 zrušit všechny filtry

Na stránkách naleznete popis onemocnění, jeho projevy a léčebné možnosti. Nabídnuta je zde poradenská služba a přehled odborných pracovišť.

Cervix-Cervikální screening

Na oficiálních stránkách projektu s názvem Program cervikálního screeningu v České republice najdete informace o onkologické prevenci pro všechny ženy. Kromě pravidelně doplňovaných aktualit pro veřejnost i pro odborníky si můžete například přečíst, co je to děložní čípek a proč je důležité jeho pravidelné vyšetřování. Dozvíte se zde, co je rakovina děložního čípku a jaké jsou možnosti prevence, co je cervikální screening, proč se provádí a jak je organizován v České republice a co jsou akreditované cytologické laboratoře a kde jsou.

CLL

CLL

Webové stránky České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) uvádějí informace pro odbornou i laickou veřejnost. Cílem skupiny je harmonizovat diagnostiku CLL a přispívat k udržení vysokého standardu léčby pacientů s CLL v České republice. Stránky umožňují snadnou a rychlou komunikaci odborníků. Poskytují též informace pro laickou veřejnost, pro pacienty a jejich blízké.

Česká hepatologická společnost

Stránky České hepatologické společnosti obsahují informace ze společnosti, odborné akce, guideliny a další informace pro členy společnosti a ostatní odborníky v hepatologii.

Česká kardiologická společnost

Stránky České kardiologické společnosti obsahují informace ze společnosti, odborné akce, guideliny, odkazy, inzerci a další informace pro členy společnosti a ostatní odborníky v kardiologii.

Česká lékařská komora

Stránky poskytují informace o České lékařské komoře, informují o aktuálním dění ve zdravotnictví. Nabízejí užitečné informace pro lékaře k možnostem dalšího vzdělávání, naleznete zde rady potřebné pro výkon povolání, oddíl věnovaný legislativě, právní poradnu, odborné informace.

Česká lékařská společnost JEP

Stránky zaměřené na rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů. Nabízejí odkazy k léčebným standardům, odborným časopisům, informace o kongresech. Uvádějí odkazy na odborné společnosti a spolky.

Česká nefrologická společnost

Stránky České nefrologické společnosti obsahují informace ze společnosti, dialyzační aktivity, guideliny a další informace pro členy společnosti a ostatní odborníky v nefrologii.

ČTS

Stránky obsahují údaje o České transplantační společnosti, uvádějí doporučené postupy v transplantační medicíně, statistické údaje. Nabízejí též odkazy na kongresy, odborné časopisy.

Databáze léčiv SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv na těchto stránkách zpřístupnil odborné i laické veřejnosti přehlednou databázi všech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice. Najdete zde informace o více něž 8 000 přípravcích. Informace jsou aktuální v řádu dní, úplné a ověřené. Z databáze hromadně registrovaných přípravků je odkazováno na stránky EMA, kde najdete SPC, PIL, Summary for the Public a další informace o léčivu. U lokálně registrovaných přípravků zde najdete platné SPC a PIL

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice (SVOD)

Webový portál zpracovává údaje z celostátního Národního onkologického registru o výskytu zhoubných nádorů v České republice a zpřístupňuje je všem obyvatelům v podobě analýz podle krajů, věku pacientů a klinických stádií. Zpracovává srovnávací analýzy a další epidemiologické přehledy.

Europacolon

Stránky nezávislé neziskové organizace věnující se karcinomu tlustého střeva a rekta. Jedná se o evropskou organizaci, která si klade za cíl spojit pacienty, lékaře, ošetřovatele, politiky, média a veřejnost v boji s kolorektálním karcinomem

Evropská asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku

Web přináší informace o Evropské asociaci pro prevenci karcinomu děložního čípku  (ECCA – European Cervical Cancer Association), jejích členech a programech.

Na anglických stránkách www.her2testing.org jsou k dispozici informace, týkající se problematiky testování HER2/neu. V jednotlivých sekcích webu najdete užitečné zdroje týkající se problematiky testování karcinomu prsu a karcinomu žaludku, specifická kritéria pozitivity pro oba nádory, ilustrační mikrofotografie výsledků jednotlivých metod a videozáznamy přednášek předních světových odborníků, kteří se této problematice věnují (prof. Viale, prof. van de Vijver, prof. Rüschoff, apod.).

 

Chřipka

Stránky věnované chřipce - prevence, léčba, komplikace. Zodpovězeny zde jsou nejčastější dotazy. Součástí webu je sekce pro lékaře nabízející odborné informace a novinky v léčbě.