Doktorské studium

Doktorský studijní program se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“).

1. lékařská fakulta UK

Informace a dokumenty k doktorskému studiu - obecné
Programy doktorského studia a předsedové příslušných oborových rad

2. lékařská fakulta UK

Informace a dokumenty k doktorskému studiu - obecné
Seznam akreditovaných oborů doktorského studia

3. lékařská fakulta UK

Informace a dokumenty k doktorskému studiu - obecné
Obory doktorského studia

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Informace a dokumenty k doktorskému studiu - obecné
Informace k doktorskému studiu - obor Onkologie
Informace k doktorskému studiu - obor Dermatovenerologie
Informace k doktorskému studiu - obor Radiologie

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Informace a dokumenty k doktorskému studiu - obecné
Informace k doktorskému studiu - obor Klinická onkologie a radioterapie (PDF)

Lékařská fakulta UK v Plzni

Informace a dokumenty k doktorskému studiu - obecné
Akreditované obory doktorského studijního programu

Lékařská fakulta Univerzity Palackého

Informace a dokumenty k doktorskému studiu - obecné
Přijímací řízení do studijního oboru Onkologie (DOC)
Studijní program - Onkologie (PDF)

Klíčová slova: PhD.; vzdělávání

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská onkologie a hematologie

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Klinická onkologie