Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení k udělení titulu "docent" (ve zkratce "doc.") a řízení k udělení titulu "profesor" (ve zkratce "prof.")

I. lékařská fakulta UK

Informace k Habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem - obecné
Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Informace k Habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem - obecné
Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Lékařská fakulta UK v Plzni

Akreditované obory pro habilitační a jmenovací řízení

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Podmínky habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna konat habilitační řízení
Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem

Lékařská fakulta Univerzity Palackého

Informace k Habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem - obecné
Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (DOC)

Klíčová slova: vzdělávání

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Doktorský studijní program se ukončuje vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“).

Přednáška přináší přehled zahraničních onkologických programů pro děti a výsledky šetření, které ověřovalo účinnost programu onkologické prevence „Normální je nekouřit“ pro mladší školní věk a zjišťovalo dětské prekoncepty rakoviny a jejich změny po intervenci. V šetření byla zjištěna změna ve zvýšení kognitivní dimenze, informovanosti o rakovině a byla potvrzena i účinnost programu Normální je nekouřit. 

Základní škola při FN v Brně vznikla v roce 1954 a Mateřská škola v roce 1956. Přednášející jsou pedagogové této školy a představují cíle výuky a výchovy, specifiku práce speciálního pedagoga, podobu výuky, herních terapií a také spolupráci pedagoga s žáky, jejich rodiči i kmenovými školami dětí.