Sdělte nám prosím svou zdravotnickou odbornost, abychom vám mohli nabídnout co nejvíce odpovídajících informací, které vám můžeme zpřístupnit.
Jsem pacient, nelékařský zdravotnický pracovník či veřejnost Potvrzuji, že jsem zdravotnickým odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy

Hodnocení vědeckých výstupů

Hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů publikační činnosti

Protože se klade stále větší důraz nejen na to, aby vědec publikoval, ale hlavně na to, aby byl také citován, připravili jsme pro Vás ve spolupráci se Střediskem vědeckých informací 3. lékařské fakulty soubor přednášek, které vás blíže seznámí s praktickými aspekty tématu hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů publikační činnosti, jako je citační analýza, výpočet impakt faktoru a h-indexu a nebo seznámení s vlastním procesem vyhledávání citací v databázích Web of Science a Scopus.