Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Na základě uvedené zdravotnické odbornosti vám nemůžeme zpřístupnit obsah s informacemi o léčivech na předpis určený pro lékaře a lékárníky. Máte-li odpovídající zdravotnickou odbornost, potvrďte to prosím. Potvrzuji, že jsem: Lékař nebo lékárník Nelékařský zdravotnický odborník Laik

Hodnocení vědeckých výstupů

Hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů publikační činnosti

Protože se klade stále větší důraz nejen na to, aby vědec publikoval, ale hlavně na to, aby byl také citován, připravili jsme pro Vás ve spolupráci se Střediskem vědeckých informací 3. lékařské fakulty soubor přednášek, které vás blíže seznámí s praktickými aspekty tématu hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů publikační činnosti, jako je citační analýza, výpočet impakt faktoru a h-indexu a nebo seznámení s vlastním procesem vyhledávání citací v databázích Web of Science a Scopus.