Citační analýza

Citační analýza

Součástí posuzování většiny pracovišť nebo vědeckých odborných pracovníků je běžně to, jaký citační ohlas vyvolává jejich publikační aktivita. V současné době je možnost zjistit publikační ohlas primárně ve dvou databázích, Web of Science firmy Thomson-Reuters a Scopus, která pokrývá i mnoho českých periodik.

Chystáme přednášky na téma Hirschův index, Web of Science nebo o databázi Scopus. Přednášky jsou připraveny ve spolupráci se Střediskem vědeckých informací 3. lékařské fakulty.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

V současné době se klade stále větší důraz na to, aby vědec nejen publikoval, ale hlavně na to, aby byl citován. Tím se rozšiřuje Garfieldovo okřídlené "Publish or parish" na "Publish, be cited or parish". Součástí posuzování většiny pracovišť nebo vědeckých odborných pracovníků je běžně to, jaký citační ohlas vyvolává jejich publikační aktivita. V současné době je možnost zjistit publikační ohlas primárně ve dvou databázích. Nejvíce a nejčastěji se využívá databáze Web of Science firmy Thomson-Reuters. A tam se zjišťuje takzvaný Science Citation Index. Druhou variantou je databáze Scopus, která je v současné době největší světovou citační a abstraktovou databází, která pokrývá i mnoho českých periodik. V databázi Web of Science jsou časopisy, které mají takzvaný Impact Factor. Impact Factor je faktor, který uvádí průměrný počet citací získaných časopisem v běžném roce na články, které byly publikovány v časopisu ve dvou předcházejících letech. Zde je vidět vzorec, do kterého si dosadíme příslušné hodnoty. Já to uvedu při počítání Impact Factoru pro rok 2013. Takže pokud chceme zjistit Impact Factor pro rok 2013, vezmeme počet citací v roce 2013 na články časopisu publikované v roce 2011 a 2012. A to vydělíme počtem článků publikovaných v tom daném časopisu v letech 2011 a 2012. K čemu funguje použití Science Citation Indexu (potažmo Scopusu, ale primárně budeme používat Science Citation Index)? Je to podklad pro habilitační a jmenovací řízení. Také ho využívají postgraduální studenti, při dokončení studia je potřeba mít nějaký citační ohlas. Někde je pevně dáno, kolik citací mít musí, někde to specifikováno není. Určitě se tato hodnota sleduje při podávání grantových přihlášek, například Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Při používání Science Citation Indexu nebo počtu hodnot SCI při habilitačních a jmenovacích řízeních tento počet je požadovaný na každé lékařské fakultě jiný. Je různý i v rámci jednotlivých univerzit. Některé lékařské fakulty také dále rozlišují mezi obory teoretickými, klinickými a chirurgickým. Přičemž teoretické obory mají povinný vždy vyšší počet SCI, klinické menší a nejnižší počet je vždy vyžadován u oborů chirurgických. Zde při tvoření SCI je vždy potřeba brát ohled na autocitace. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citujicí práce vyskytuje jméno uchazeče. Zjednodušeně řečeno, pokud napíšu práci a napíšu práci další, která předchozí práci cituje, je to moje autocitace a nemohu jí do SCI zahrnout. Je ještě druhý způsob chápání a používání autocitace, a to je to, že autocitací se rozumí citace dané práce kterýmkoliv z autorů. To znamená pokud napíšu já práci s autorem Novákem a on poté napíše nějakou další práci, kde tuto práci ocituje, tak podle tohoto druhého způsobu je to pro mě také autocitace a já ji nemohou ve svém SCI použít. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Nejstarší světová citační a abstraktová databáze provozovaná v současnosti firmou Thomson-Reuters. Zahrnuje přístup k 7 databázím: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Index Chemicus, Current Chemical Reactions, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index.

H-index neboli Hirschův index je index, který vyjadřuje vědecký výstup výzkumného pracovníka. Je definován jako číslo udávající počet článků (n) s počtem citací větším nebo stejným, jako je počet těchto článků. Jak a kde vypočítat svůj H-index? Podívejte se na přenášku.

Největší světová citační a abstraktová databáze firmy Elsevier, která je přímým konkurentem databáze Web of Science v oblasti scientometrie - hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů. Obsahuje mimo jiné mnoho českých recenzovaných periodik.