Hirschův index

H-index neboli Hirschův index je index, který vyjadřuje vědecký výstup výzkumného pracovníka. Je definován jako číslo udávající počet článků (n) s počtem citací větším nebo stejným, jako je počet těchto článků. Jak a kde vypočítat svůj H-index? Podívejte se na přenášku.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

H-index neboli Hirschův index je index, který vyjadřuje vědecký výstup výzkumného pracovníka. Je definován jako číslo udávající počet článků (n) s počtem citací větším nebo stejným, jako je počet těchto článků. Tedy abychom to vysvětlili nějak lidsky, má-li autor dosáhnout H-index deset, musí být autorem alespoň deseti článků, které mají počet citací roven či vyšší než deset. Je to trochu zamotané, ale ukážu to na příkladu. Zde je příklad z databáze Web of Science. Zde vidíme, že H-index je šest. To znamená, že šest prací musí být alespoň šestkrát citováno. Zde vidíme, že poslední práce šestá je citována šestkrát. A pod ní sedmá práce je také citována šestkrát. H-index je tedy šest, protože - jsme si říkali - jde o počet prací, které jsou alespoň tolikrát citovány. Pokud by měla být brána v potaz i ta další práce, musel by být H-index sedm, aby bylo sedm prací alespoň sedmkrát citováno. Toto také můžeme ukázat v databázi Scopus. Jedná se o úplně to samé, ale s počtem osm. Tady vidíme, že osmá práce byla citována devětkrát. Devátá osmkrát. Tím pádem H-index je osm. A zde vidíme, že všechny předchozí práce jsou citovány alespoň osmkrát nebo víckrát. Zde je to 35, 23, 19, 18, 17, 12, 9 a 9. H-index je tedy osm. Zde ještě toto ukážu na tomto samém počtu v databázi Web of Science. Vidíme, že H-index je osm a osmá práce je citována osmkrát. Když se podíváme pod to, tak devátá práce je citována šestkrát. Zde je velmi jasně vidět, proč nemůže být H-index vyšší než osm. Co je nevýhodou H-indexu, to je vidět zde na tomto snímku. Jde o to, že neodráží úplně přesně citovanost prací jako takových. Tento imaginární autor má H-index tři, protože má alespoň tři práce třikrát citované. Pokud se ale podíváme na celkový počet citací, tak jich máme 5368, z čehož ta třetí je citována 1041krát. Druhá 1149krát a první 3088krát. I přesto má tento autor při citacích přes 3 tisíce H-index pouze tři. Protože tři práce byly více než třikrát citovány, práce čtvrtá má citace pouze tři, takže už do tohoto indexu nezasahuje. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Nejstarší světová citační a abstraktová databáze provozovaná v současnosti firmou Thomson-Reuters. Zahrnuje přístup k 7 databázím: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Index Chemicus, Current Chemical Reactions, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index.

Citační analýza

Součástí posuzování většiny pracovišť nebo vědeckých odborných pracovníků je běžně to, jaký citační ohlas vyvolává jejich publikační aktivita. V současné době je možnost zjistit publikační ohlas primárně ve dvou databázích, Web of Science firmy Thomson-Reuters a Scopus, která pokrývá i mnoho českých periodik.

Největší světová citační a abstraktová databáze firmy Elsevier, která je přímým konkurentem databáze Web of Science v oblasti scientometrie - hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů. Obsahuje mimo jiné mnoho českých recenzovaných periodik.