Scopus

Největší světová citační a abstraktová databáze firmy Elsevier, která je přímým konkurentem databáze Web of Science v oblasti scientometrie - hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů. Obsahuje mimo jiné mnoho českých recenzovaných periodik.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Textový přepis

Tip: Kliknutím na místo v textu, přetočíte přehrávané video.

Databáze Scopus je v současné době největší světová citační a abstraktová databáze, která je přímým konkurentem databáze Web of Science firmy Thomson-Reuters v oblasti scientometrie. To znamená v hodnocení vědeckých výstupů na základě citačních ohlasů. Je zde možno vyhledávat vědecké články z dané oblasti, takzvané provádění rešerší. Zjišťuje se zde citační ohlas, citovanost vědecké práce, autora či kolektivu či institucí. A na rozdíl od Web of Science obsahuje mnoho českých recenzovaných periodik v oblasti medicíny. Přistoupíme k praktické ukázce. Na titulní stránce, pokud budeme chtít vyhledávat citační ohlas v databázi Scopus, si vybíráme "Author search". Opět budeme tedy vyhledávat autora. Zadáváme do políček příjmení a iniciálu křestního jména. V tomto případě nám poslouží jako vzor pan profesor Pafko. Dále takže můžeme omezit vyhledání prací afiliací příslušného autora, což ovšem není třeba doporučeno u autorů, kteří měnili pracoviště, pracovali v zahraničí a tak dále. Tím bychom si provedli omezení mnohem větší, než by se nám hodilo. A vypadlo by nám spousta prací tohoto autora. Pak provedeme vyhledání. A zde vidíme, že profesor Pafko má pouze jednu variantu zápisu: Pafko, Pavel. V tomto případě to není až tak problematické vyhledání. Jako příklad, kde může nastat varianta více zápisů jmen nebo více autorů, nám poslouží pan profesor Stingl. Zde jsem provedl vyhledání a vidíme, že autorů je zde více. Je zde Stingl Josef, Stingl Julia Carolin, Stingl John a tak dále. Nás ale zajímá pouze ten první, protože například u toho předposledního a posledního je jenom iniciála, ale vidíme, že tam je "Earth and Planetary Sciences", tím pádem to není pan profesor Stingl, který je lékař. U každého tohoto autora je možnost zde vidět ještě poslední práci, která byla publikována. Takže můžeme zjistit, zda se jedná o našeho autora či ne. V případě, že těch variant je více, že to je třeba Stingl tento a Stingl poslední, zaškrtneme si první a poslední položku a pak budeme postupovat dále. Já se vrátím k předchozímu příkladu pana profesora Pafka, protože tam je jednodušší ukázání citačního ohlasu. Takže zde si zaškrtnu variantu příjmení a křestního jména Pafko Pavel. A mohou provést dvě věci. První je, že si zobrazím všechny práce, které tento autor napsal. A zde vidíme všechny práce i s počtem citací k příslušným pracím. Tato první práce je citována kupříkladu jednou. Pokud chci provést citační ohlas, vyberu si příslušné práce nebo si vyberu všechny a zde si zobrazím "View citation overview". Tento krok ovšem můžeme přeskočit, vrátím se zpět. A při variantě, kde jsme zaškrtli jméno autora, vybíráme druhou položku: "View citation overview". A v tom případě se ihned dostáváme do přehledu citovanosti prací pana profesora Pafka. Zde vidíme, že je citováno 134 dokumentů. A zobrazené práce a citační ohlasy zde jsou mezi lety 2012 a 2014 jako samostatné. Jinak vidíme totální součty vždycky na konci toho sloupce. Zde vidíme, že se jedná o 312 záznamů. A H-index tohoto autora je 8. Je zde ovšem varianta možností odstranění autocitací tohoto autora. To provádíme zde, zaškrtneme. A provedeme "Update Overview". Dostáváme se na nižší počet citací, již jich je 297. H-index nám ale zůstává. Další možnou variantou je odstranění citací všech autorů. Opět po vyhledávání se dostáváme na nižší číslo, na 265 citací. A H-index nám zůstává stejný. Tento způsob zjištění počtu citací je asi nejjednodušší a nejrychlejší. Pokud nepotřebujeme potom prohledávat přímo práce, které jednotlivou práci citovaly. Děkuji Vám za pozornost.

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Související články

Nejstarší světová citační a abstraktová databáze provozovaná v současnosti firmou Thomson-Reuters. Zahrnuje přístup k 7 databázím: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Index Chemicus, Current Chemical Reactions, Conference Proceedings Citation Index, Book Citation Index.

H-index neboli Hirschův index je index, který vyjadřuje vědecký výstup výzkumného pracovníka. Je definován jako číslo udávající počet článků (n) s počtem citací větším nebo stejným, jako je počet těchto článků. Jak a kde vypočítat svůj H-index? Podívejte se na přenášku.

Citační analýza

Součástí posuzování většiny pracovišť nebo vědeckých odborných pracovníků je běžně to, jaký citační ohlas vyvolává jejich publikační aktivita. V současné době je možnost zjistit publikační ohlas primárně ve dvou databázích, Web of Science firmy Thomson-Reuters a Scopus, která pokrývá i mnoho českých periodik.