Akreditovaná pracoviště k oboru Dětská onkologie a hematoonkologie

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Akreditované zařízení - název
Typ pracoviště
Ulice PSČ - město Datum udělení
akreditace
Datum ukončení
akreditace
tel.
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 -
Motol
13.6. 2006 13.6. 2016 224 431 111
Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 22.11. 2006 22.11. 2016 585 851 111
Institut postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví
Ruská 85 100 05 Praha 10 16.5. 2007 16.5. 2015 271 019 111
Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno 25.5. 2007 25.5. 2015 532 231 111

Aktuální přidělené a odebrané akreditace najdete na www stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html

Klíčová slova: atestace; PhD.; vzdělávání

Související články

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.