Akreditovaná pracoviště k oboru Hematologie a transfúzní lékařství - Hematoonkologie

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Akreditované zařízení - název
Typ pracoviště
Ulice PSČ - město Datum udělení
akreditace
Datum ukončení
akreditace
tel.
Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Sokolská 581 500 05 Hradec
Králové
4.4. 2006 4.4. 2016 495 831 111
AP hematologie II.typu
AP transfúzního lékařství II.typu
Laboratoř nádorové genetiky
AP imunofenotypizace
AP pro odběr a zprac.štěpů
Fakultní nemocnice Plzeň Dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň 10.4. 2006 10.4. 2016 377 401 111
AP hematologie II.typu
AP transfúzního lékařství II.typu
Laboratoř nádorové genetiky
AP imunofenotypizace
AP pro odběr a zprac.štěpů
Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 13.4. 2006 13.4. 2016 585 851 111
AP hematologie II.typu
AP transfúzního lékařství II.typu
Laboratoř nádorové genetiky
AP imunofenotypizace
AP pro odběr a zprac.štěpů
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 -
Motol
20.4. 2006 20.4. 2016 224 431 111
AP hematologie II.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Laboratoř nádorové genetiky
AP imunofenotypizace
AP pro odběr a zprac.štěpů
Ústav hematologie a krevní
transfúze
U Nemocnice 1 128 20 Praha 2 20.4. 2006 20.4. 2016 221 977 252
AP hematologie II.typu
AP transfúzního lékařství II.typu
Laboratoř nádorové genetiky
AP imunofenotypizace
AP pro odběr a zprac.štěpů
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4 25.4. 2006 25.4. 2016 261 081 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady
Šrobárova 50 100 34 Praha 10 26.7. 2006 26.7. 2016 267 161 111
AP hematologie II.typu
AP transfúzního lékařství II.typu
Laboratoř nádorové genetiky
AP imunofenotypizace
AP pro odběr a zprac.štěpů
Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno 2.8. 2006 2.8. 2016 532 231 111
AP hematologie II.typu
AP transfúzního lékařství II.typu
Laboratoř nádorové genetiky
AP imunofenotypizace
AP pro odběr a zprac.štěpů
Všeobecná fakultní nemocnice v
Praze
U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 14.8. 2006 14.8. 2016 224 961 111
AP hematologie II.typu
AP transfúzního lékařství II.typu
Laboratoř nádorové genetiky
AP imunofenotypizace
Nemocnice Znojmo, příspěvková
organizace
MUDr. Jana Janského 11 669 02 Znojmo 19.12. 2006 19.12. 2013 515 215 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Nové Město na
Moravě, příspěvková organizace
Žďárská 610 592 31 Nové Město
na Moravě
19.12. 2006 19.12. 2013 566 801 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Institut postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví
Ruská 85 100 05 Praha 10 19.12. 2006 19.12. 2013 271 019 111
Institut klinické a experimentální
medicíny
Vídeňská 1958 140 21 Praha 4 19.12. 2006 19.12. 2013 261 362 580
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E. Purkyně 365 686 68 Uherské
Hradiště
19.12. 2006 19.12. 2013 572 529 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a.s.
Máchova 400 256 30 Benešov 19.12. 2006 19.12. 2013 317 756 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Husova 2624 580 22 Havlíčkův
Brod
19.12. 2006 19.12. 2013 569 472 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548 272 59 Kladno 19.12. 2006 19.12. 2013 312 606 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Fakultní nemocnice s poliklinikou
Ostrava
17. listopadu 1790 708 52 Ostrava 27.11. 2007 27.11. 2014 597 371 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství II.typu
Laboratoř nádorové genetiky
AP imunofenotypizace
Nemocnice Hranice a.s. Zborovská 1245 753 22 Hranice 27.11. 2007 27.11. 2014 581 679 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Třinec, příspěvková
organizace
Kaštanová 268 739 61 Třinec 27.11. 2007 27.11. 2014 558 309 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Středomoravská nemocniční a.s. Jeremenkova 1211/40B 772 00 Olomouc -
Hodolany
27.11. 2007 27.11. 2014 587 332 100
Nemocnice Přerov, o.z.
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Prostějov, o.z.
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. M. Gorkého 77 541 21 Trutnov 17.3. 2008 17.3. 2015 499 866 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice ve Frýdku-Místku,
příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321 738 18 Frýdek-
Místek
17.3. 2008 17.3. 2015 558 415 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 86 747 79 Opava 17.3. 2008 17.3. 2015 553 766 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Pardubická krajská nemocnice a.s. Kyjevská 44 532 03 Pardubice 17.3. 2008 17.3. 2015 466 011 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Oblastní nemocnice Mladá
Boleslav, a.s., nemocnice SČK
Václava Klementa 147 293 01 Mladá
Boleslav
17.3. 2008 17.3. 2015 326 742 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova 10 460 63 Liberec 1 17.3. 2008 17.3. 2015 485 311 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství II.typu
Nemocnice s poliklinikou Karviná-
Ráj, příspěvková organizace
Vydmuchov 399/5 734 12 Karviná-Ráj 17.3. 2008 17.3. 2015 596 383 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Písek, a.s. Čapkova 589 397 23 Písek 17.3. 2008 17.3. 2015 382 771 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice s poliklinikou Havířov,
příspěvková organizace
Dělnická 1132 736 01 Havířov 17.3. 2008 17.3. 2015 596 491 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
AP imunofenotypizace
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace
Slovanského bratrství 710 393 01 Pelhřimov 31.3. 2008 31.3. 2015 565 355 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Kroměřížská nemocnice a.s. Havlíčkova 660 767 55 Kroměříž 31.3. 2008 31.3. 2015 573 322 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Fakultní nemocnice u sv. Anny v
Brně
Pekařská 53 656 91 Brno 31.3. 2008 31.3. 2015 543 181 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54 370 87 České
Budějovice
30.4. 2008 30.4. 2015 387 871 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s.
Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa 13.5. 2008 13.5. 2015 487 954 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Ústřední vojenská nemocnice
Praha
U vojenské nemocnice
1200
169 02 Praha 6 13.5. 2008 13.5. 2015 973 203 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad
Labem
30.5. 2008 30.5. 2015 477 114 105
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Děčín, o.z.
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Jihlava, příspěvková
organizace
Vrchlického 59 586 33 Jihlava 26.6. 2008 26.6. 2015 567 301 212
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Městská nemocnice Čáslav Jeníkovská 348 286 01 Čáslav 26.6. 2008 26.6. 2015 327 305 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Třebíč, příspěvková
organizace
Purkyňovo nám. 2 674 01 Třebíč 26.6. 2008 26.6. 2015 568 809 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Vyškov, příspěvková
organizace
Purkyňova 36 682 01 Vyškov 26.6. 2008 26.6. 2015 517 315 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Klatovská nemocnice a.s. Plzeňská 569 339 38 Klatovy 1.7. 2008 1.7. 2015 376 335 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Litomyšlská nemocnice J.E. Purkyně 652 570 14 Litomyšl 28.7. 2008 28.7. 2015 461 655 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076 562 18 Ústí nad
Orlicí
6.8. 2008 6.8. 2015 465 710 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Akreditace na část vzdělávacího
programu
Otakara Kubína 179 680 21 Boskovice 22.8. 2008 22.8. 2015 516 491 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 12.2. 2009 12.2. 2016 266 081 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Krajská zdravotní a.s. (odštěpný
závod nemocnice Chomutov)
Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad
Labem
20.1. 2010 20.1. 2018 477 111 111
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
příspěvková organizace
I. P. Pavlova 9 794 01 Krnov 29.9. 2011 29.9. 2019 554 690 470
AP hematologie I.typu
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600 762 75 Zlín 29.9. 2011 29.3. 2019 577 552 320
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Nemocnice TGM Hodonín, p. o. Purkyňova 11 695 26 Hodonín 24.1. 2012 24.7. 2019 518 306 205
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Žižkova 146 280 00 Kolín 31.5. 2012 30.11. 2019 321 756 381
AP hematologie I.typu
AP transfúzního lékařství I.typu

Aktuální přidělené a odebrané akreditace najdete na www stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html

Klíčová slova: atestace; PhD.; vzdělávání

Související články

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Přehled vzdělávacích programů v oboru Dětská gastroenterologie a hepatologie a Infekční lékařství.