Akreditovaná pracoviště k oboru Klinická onkologie

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Akreditované zařízení - název
Typ pracoviště
Ulice PSČ - město Datum udělení
akreditace
Datum ukončení
akreditace
tel.
Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Sokolská 581 500 05 Hradec
Králové
4.4. 2006 4.4. 2016 495 831 111
AP II.typu
Fakultní nemocnice Plzeň Dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň 12.4. 2006 12.4. 2016 377 401 111
AP II.typu
Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno 13.4. 2006 13.4. 2016 532 231 111
AP II.typu
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 -
Motol
20.4. 2006 20.4. 2016 224 431 111
AP II.typu
Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno 20.4. 2006 20.4. 2016 543 131 111
AP II.typu
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4 25.4. 2006 25.4. 2016 261 081 111
AP II.typu
Všeobecná fakultní nemocnice v
Praze
U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 9.5. 2006 9.5. 2016 224 961 111
AP II.typu
Institut postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví
Ruská 85 100 05 Praha 10 24.5. 2006 24.5. 2016 271 019 111
Fakultní nemocnice u sv. Anny v
Brně
Pekařská 53 656 91 Brno 12.6. 2006 12.6. 2016 543 181 111
AP II.typu
Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 150 30 Praha 5 22.1. 2008 22.1. 2015 257 271 111
AP I.typu
Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 22.1. 2008 22.1. 2015 266 081 111
AP II.typu
Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 22.1. 2008 22.1. 2015 585 851 111
AP II.typu
Institut onkologie a rehabilitace Na
Pleši s.r.o.
Nová Ves pod Pleší 110 262 04 1.7. 2008 1.7. 2015 318 541 444
AP I.typu
Nemocnice Jihlava, příspěvková
organizace
Vrchlického 59 586 33 Jihlava 9.3. 2009 9.3. 2016 567 301 212
AP I.typu
Nemocnice Znojmo, příspěvková
organizace
MUDr. Jana Janského 11 669 02 Znojmo 22.3. 2010 22.3. 2018 515 215 111
AP I.typu
Radioterapie, a.s.
Akreditace na část vzdělávacího
programu
Máchova 619/30 741 01 Nový Jičín 13.4. 2010 13.4. 2018 556 794 111
AP I.typu
Krajská zdravotní, a.s. (Nemocnice
Chomutov, o.z.)
Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad
Labem
13.4. 2010 13.4. 2018 477 114 105
AP I.typu
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600 762 75 Zlín 24.5. 2010 24.5. 2018 577 551 111
AP I.typu
Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790 708 52 Ostrava 24.5. 2010 24.5. 2018 597 371 111
AP I.typu
Krajská zdravotní, a.s. (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.) Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad
Labem
8.6. 2010 8.6. 2018 477 114 105
AP I.typu
Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54 370 01 České
Budějovice
31.8. 2011 31.8. 2019 26 068 877
AP II.typu
Fakultrní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 50 100 34 Praha 10 29.6. 2012 29.6. 2020 267 163 130
AP I.typu

Aktuální přidělené a odebrané akreditace najdete na www stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html

Klíčová slova: atestace; PhD.; vzdělávání

Související články

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.