Akreditovaná pracoviště k oboru Radiační onkologie

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Akreditované zařízení - název
Typ pracoviště
Ulice PSČ - město Datum udělení
akreditace
Datum ukončení
akreditace
tel.
Fakultní nemocnice Hradec
Králové
Sokolská 581 500 05 Hradec
Králové
4.4. 2006 4.4. 2016 495 831 111
Fakultní nemocnice Plzeň Dr. E. Beneše 13 305 99 Plzeň 12.4. 2006 12.4. 2016 377 401 111
Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno 20.4. 2006 20.4. 2016 543 131 111
Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 16.5. 2006 16.5. 2016 266 081 111
Fakultní nemocnice s poliklinikou
Ostrava
17. listopadu 1790 708 52 Ostrava 12.6. 2006 12.6. 2016 597 371 111
Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 -
Motol
13.6. 2006 13.6. 2016 224 431 111
Nemocnice České Budějovice, a.s. B. Němcové 585/54 370 87 České
Budějovice
13.6. 2006 13.6. 2016 387 871 111
Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6 775 20 Olomouc 15.6. 2006 15.6. 2016 585 851 111
Institut postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví
Ruská 85 100 05 Praha 10 20.10. 2006 20.10. 2016 271 019 111
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady
Šrobárova 50 100 34 Praha 10 22.11. 2006 22.11. 2016 267 161 111
Radioterapie, a.s. Máchova 619/30 741 01 Nový Jičín 16.7. 2007 16.7. 2015 556 794 111
Nemocnice Jihlava, příspěvková
organizace
Vrchlického 59 586 33 Jihlava 15.2. 2008 15.2. 2016 567 301 212
Pardubická krajská nemocnice a.s. Kyjevská 44 532 03 Pardubice 19.10. 2008 19.10. 2016 466 011 111
Krajská zdravotní a.s. (odštěpný
závod Masarykova nemocnice v
Ústí nad Labem)
Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad
Labem
21.10. 2008 21.10. 2016 477 111 111
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. M. Gorkého 77 541 21 Trutnov 11.2. 2009 11.2. 2017 499 866 111
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Husova 2624 580 22 Havlíčkův
Brod
11.2. 2009 11.2. 2017 569 472 111
Multiscan s.r.o. Kyjevská 44 532 03 Pardubice 11.2. 2009 11.2. 2017 251 627 500
Krajská zdravotní (odštěpný závod Nemocnice Chomutov) Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad
Labem
2.7. 2009 2.7. 2017 477 114 105
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 11 66 902 Znojmo 8.6. 2010 8.6. 2019 515 215 111
Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o. Nová Ves pod Pleší 110 262 04 Nová Ves pod Pleší 31.1. 2011 31.1. 2020 318 541 444
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 22.7. 2011 22.7. 2019 224 962 219
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600 762 75 Zlín 31.1. 2012 31.1. 2020 577 551 111
Karlovarská krajská nemocnice a.s. (Nemocnice v Chebu) Bezručova 19 360 01 Karlovy Vary 30.4. 2012 30.4. 2020 354 596 470
Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova 10 460 63 Liberec 17.7. 2012 17.7. 2020 485 311 111

Aktuální přidělené a odebrané akreditace najdete na www stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditovana-zarizeni_1738_3.html

Klíčová slova: atestace; PhD.; vzdělávání

Související články

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.