Atestační otázky z Dětské onkologie a hematoonkologie

Atestační otázky oboru Dětská onkologie a hematoonkologie z roku 2005 podle zákona č. 95/2004 Sb.

Dětská onkologie a hematologie

Okruhy:

Okruh obecná onkologie a hematologie

 1. Epidemiologie nádorů zvláště dětského věku
 2. Klasifikace dětských nádorů
 3. Molekulární a genetické příčiny dětských solidních nádorů
 4. Biologie dětských solidních nádorů, nádorová imunologie
 5. Laboratorní vyšetřovací metody v dětské onkologii
 6. Zobrazovací vyšetřovací metody v dětské onkologii
 7. Chirurgická léčba dětských nádorů – indikace, kontraindikace
 8. Radioterapie v dětské onkologii – druhy, plánování, indikace, kontraindikace, než. účinky
 9. Chemoterapie – indikace, kontraindikace, základní cytostatika
 10. Nežádoucí účinky chemoterapie
 11. Ostatní modality protinádorové terapie – experimentální, specifické inhibitory, biologická léčba, genová terapie atd
 12. Pozdní následky protinádorové terapie
 13. Podpůrná terapie
 14. Paliativní terapie, tlumení bolesti. Hospicová péče. Psychologická a rehabilitační péče.
 15. Náhlé příhody v dětské onkologii vyvolané nádorem
 16. Náhlé příhody v dětské onkologii vyvolané terapií
 17. Prevence a skríning v dětské onkologii
 18. Histopatologická diagnostika dětských nádorů. Minimální nádorová choroba
 19. Dědičné nádorové syndromy
 20. Transplantace hematopoetických progenitorových buněk – typy, indikace
 21. Transplantace hematopoetických progenitorových buněk – přípravný režim, komplikace po transplantaci
 22. Molekulární a genetické příčiny krevních maligních onemocnění. Biologie dětských maligních onemocnění krvetvorby
 23. Anatomie a fyziologie krvetvorby
 24. Fyziologie a patologie krevního srážení
 25. Principy bezpečné a účelné hemoterapie

Okruh speciální onkologie

 1. Nádory ledvin
 2. Nádory jater a GIT
 3. Nádory měkkých tkání
 4. Nádory kostí
 5. Karcinomy u dětí a mladistvých
 6. Nádory oka a orbity
 7. Nádory sympatiku
 8. Nehodgkinské lymfomy
 9. Hodgkinův lymfom
 10. Lymfoproliferativní syndromy
 11. Germinální nádory
 12. Nádory v ORL oblasti
 13. Nádory mediastina, plic a pleury
 14. Nádory retroperitonea a malé pánve
 15. Nádory vaječníků
 16. Nádory novorozenců
 17. Nádory adolescentů a mladých dospělých
 18. Nádory varlat
 19. Nádory končetin
 20. Nádory žláz s vnitřní sekrecí
 21. Hemangiomy
 22. Supratentoriální nádory CNS
 23. Infratentoriální nádory CNS

Okruh speciální hematologie

 1. Hematologická onemocnění novorozence
 2. Vrozená selhání kostní dřeně
 3. Získaná selhání kostní dřeně
 4. Diferenciální diagnostika anémií dětského věku
 5. Anémie z nedostatku železa a její diferenciální diagnóza
 6. Hemofilie A, hemofilie B, von Willebrandova nemoc
 7. Získané poruchy krevního srážení u dětí
 8. Vrozené hemolytické anémie
 9. Získané hemolytické anémie
 10. Vrozené a získané neutropénie
 11. Vrozené a získané trombofilní stavy, diferenciální diagnostika
 12. Tromboembolická nemoc – diagnostika a léčba u dětí a dospívajících
 13. Akutní myeloidní leukémie
 14. Akutní lymfoblastická leukémie – etiologie, diagnostika, klasifikace
 15. Akutní lymfoblastická leukémie – léčba, prognóza, komplikace
 16. Chronická myeloidní leukémie
 17. Myeloproliferativní onemocnění v dětském věku
 18. Myelodysplastický syndrom
 19. Imunní trombocytopenická purpura a její diferenciální diagnóza
 20. Febrilní neutropénie
 21. Megaloblastické anémie
 22. Hemoglobinopatie
 23. Paroxysmální noční hemoglobinurie. Mikroangiopatické hemolytické anemie
 24. Histiocytózy
 25. Zvláštnosti transfuze v dětském věku (vč. výměnné transfuze, transfuze v perinatologii,
  atd.)
Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská onkologie a hematologie

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Hematologie a transfúzní lékařství - Hematoonkologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Atestační otázky oboru z Hematologie a transfuzní lékařství podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.