Atestační otázky z Hematologie a transfuzního lékařství

Atestační otázky oboru z Hematologie a transfuzní lékařství podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.

Hematologie a transfuzní lékařství - Hematoonkologie

 1. Myelodysplastický syndrom (MDS)
 2. Myelodysplasticko-myeloproliferativní syndromy
 3. Ph negativní chronické myeloproliferace
 4. Akutní lymfoblastová leukémie (ALL)
 5. Akutní myeloidní leukémie (AML)
 6. Akutní promyelocytární leukémie
 7. Chronická myeloidní leukémie (CML)
 8. Chronická lymfatická leukémie (CLL) a prolymfocytární leukemie (PLL)
 9. Leukémie z „vlasatých“ buněk (NCL)
 10. Nádory z plasmatických buněk
 11. Difusní B-velkobuněčný lymfom
 12. M. Hodgkin – maligní lymfogranulom (MH)
 13. Zralé B buněčné neoplasie
 14. Zralé T a NK buněčné neoplasie
 15. Primární kožní periferní T-buněčné lymfomy
 16. Transplantace krvetvorných buněk a její komplikace
 17. Podpůrná péče v hemato-onkologii
 18. Lymfoproliferativní choroby v důsledku imunodeficitu
 19. WHO klasifikace myeloproliferativních chorob
 20. WHO klasifikace lymfoproliferativních chorob
Klíčová slova: atestace; PhD.; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská onkologie a hematologie

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Hematologie a transfúzní lékařství - Hematoonkologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Přehled vzdělávacích programů v oboru Dětská onkologie a hematoonkologie, Radiační onkologie, Klinická onkologie, Hematologie a transfúzní lékařství - Hematoonkologie, Kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Revmatologie, Infekční lékařství.