Doporučená literatura - Hematologie a transfúzní lékařství - Hematoonkologie

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Hematologie a transfúzní lékařství - Hematoonkologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Seznam doporučené literatury pro společný interní základ

 1. ALUŠÍK, Š., ŘEHÁK, V. (eds.): Postgraduální klinický projekt. Praha, Triton, 2002-2004
 2. BUREŠ, J., HORÁČEK, J. (eds).: Základy vnitřního lékařství. Praha, Galén, 2003
 3. HAVLÍK, J. et al.: Infekční nemoci. Praha, Galén, 2002
 4. KLENER, P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha, Galén, 2001
 5. NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. et al.: Neurologie. Praha, Galén, 2002
 6. PIŤHA, J. et al.: Akutní stavy na interním oddělení. Praha, Triton, 2003
 7. POKORNÝ, J.et.al.: Urgentní medicína. Praha, Galén, 2004

Seznam doporučené literatury v oboru hematologie a transfuzní lékařství

 1. ADAM, Z., VORLÍČEK, J. et al.: Hematologie 2, Přehled maligních hematologických nemocí. Praha, Grada, 2001
 2. ANDĚL, M. et al.: Vnitřní lékařství. Díl 3. B, Hematologie. Praha, Karolinum – Galén, 2001
 3. DIENSTBIER, Z. a kol.: Morbus Hodgkin. Praha, Liga proti rakovině, 1996
 4. Eds.: Klinické použití . Praha, Grada, 2002
 5. FRIEDMANN, B.: Hematologie v praxi. Praha, Galén, 1994
 6. KESSLER, P.: Léčba orálními antikoagulancii. Praha, Orion, 2000
 7. KLENER, P. et al.: Hematologie. Praha, Galén – Karolinum, 2003
 8. KLENER, P. et al.: Vnitřní lékařství , svazek VIII, Hematologie. Praha, Karolinum - Galén, 2003
 9. KOZÁK, T. et al.: Vnitřní lékařství, díl IIIb., Hematologie. Praha, Galén ,2001
 10. MAISNAR, V., ŘEHÁČEK, V.: Léčba transfuzními přípravky. Hradec Králové, HK Credit, 2001
 11. MARINOV, I.: Průtoková cytometrie v klinické hematologii. Praha, Triton, 2003
 12. PECKA, M., MALÝ, J.: Laboratorní hematologie. Hradec Králové, HK Credit, 2002
 13. PECKA, M.: Laboratorní hematologie v přehledu. Díl 1.: Buňka a krvetvorba. Český Těšín, Finidr, 2002
 14. PECKA, M.: Přehled laboratorní hematologie. Díl I.: Červená krevní řada: Krvetvorba. Praha, Galén, 1995
 15. PECKA, M.: Přehled laboratorní hematologie. 2., Bílá krevní řada, Krevní destička. Praha, Galén, 1997
 16. PENKA, M. et. al.: Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC). Praha, Grada Publ., 2003
 17. PENKA, M. et al.: Hematologie. 1, Neonkologická hematologie. Praha, Grada, 2001
 18. SAKALOVÁ, A. a kol.: Hematológia a transfuziológia: Teória. Osveta, Martin, 1995
 19. SMETANA, K. : Hematologie a transfuziologie. Díl 1, 2. 1.vyd. IDVPZ, Brno, 1992

Časopisy

Vnitřní lékařství
Transfuze a Hematologie dnes aj.

Uvedenou literaturu je nutno doplnit studiem zahraničních monografií, např.:

 1. BAIN, B.J., GUPTA, R. et al: A-Z of haematology. Malden (Mass.), Blackwell Pub., 2003
 2. DACIE, J.V., LEWIS, S.M.: Practical haematology (8th ed.). Edinburgh, Churchill Livingstone, 1995
 3. Eds.: Standards for blood banks and transfusion services (20th ed.). Bethesda, American Association of Blood Banks, 2000
 4. Eds.: Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components. Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2004
 5. GREER. J.P. et al. ed.: Wintrobe's clinical hematology (11th ed.). Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins 2004
 6. HOFFMAN. R. (ed.): Hematology: basic principles and practice (3rd ed.). New York, Churchill-Livingstone 2000
 7. LINDEN. J.V., BIANCO, C.: Blood safety and surveillance. New York, Marcel Dekker, 2001
 8. P.L. Mollison , C.P. Engelfriet and Marcela Contreras: Blood transfusion in clinical medicine (10th ed.). Oxford, Blackwell Science 1997
 9. REID, M.. NANCE, S.J: Red cell transfusion : a practical guide. Totowa N.J., Humana Press, 1998
 10. RODAK, B.F. (ed.): Hematology : clinical principles and applications (2nd ed.). Philadelphia, W.B. Saunders 2002

Více informací na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Klíčová slova: atestace; PhD.; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská onkologie a hematologie

Atestační otázky oboru z Hematologie a transfuzní lékařství podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.

Přehled vzdělávacích programů v oboru Dětská onkologie a hematoonkologie, Radiační onkologie, Klinická onkologie, Hematologie a transfúzní lékařství - Hematoonkologie, Kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Revmatologie, Infekční lékařství.