Vzdělávací programy

Přehled vzdělávacích programů v oboru Dětská onkologie a hematoonkologie, Radiační onkologie, Klinická onkologie, Hematologie a transfúzní lékařství - Hematoonkologie, Kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Revmatologie, Infekční lékařství.

Podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2005, a to Věstníky MZ ČR vydanými v roce 2009 a 2010.

Vzdělávací program v oboru:

Seznam všech Vzdělávacích programů najdete ve větstnících MZ ČR na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/lekari_2406_1740_3.html

Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská onkologie a hematologie

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Hematologie a transfúzní lékařství - Hematoonkologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Atestační otázky oboru z Hematologie a transfuzní lékařství podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.