Atestační otázky z infekčního lékařství

Atestační otázky oboru Infekční lékařství z roku 2005 z podle zákona č. 95/2004 Sb.

Infekční lékařství

 1. Infekce v těhotenství
 2. Problematika vrozených infekcí
 3. Infekce u imunodeficitních osob
 4. Nozokomiální infekce
 5. Prevence a profylaxe infekčních nemocí
 6. Zásady terapie infekčních nemocí
 7. Základní principy laboratorní diagnózy infekčních nemocí
 8. Infekce u narkomanů
 9. Infekce u transplantovaných
 10. Bakteriemie, sepse, septický šok
 11. Zásady antibiotické terapie
 12. Antibiotika v těhotenství, u novorozenců a kojenců
 13. Betalaktamy
 14. Aminoglykosidy
 15. Makrolidy, azalidy, ketolidy, streptograminy
 16. Glykopeptidy, ansamyciny, linezolid
 17. Tetracykliny, chloramfenikol
 18. Chinolony
 19. Sulfonamidy a další chemoterapeutika
 20. Virostatika
 21. Antimykotika
 22. Kortikoidy v terapii infekčních nemocí
 23. Léčba virových hepatitid
 24. Syndrom akutního průjmu
 25. Alimentární nákazy
 26. Průjmy bakteriálního původu
 27. Průjmy virového a parazitárního původu
 28. Infekční onemocnění jater a žlučových cest
 29. Meningitidy: diferenciální diagnóza hnisavých meningitid
 30. Bakteriální meningitidy novorozenců a seniorů
 31. Aseptické meningitidy, meningoencefalitidy virové i bakteriální
 32. Paretické neuroinfekce
 33. Ložiskové infekční procesy CNS
 34. Infekční nemoci srdce: endokarditidy, myokarditidy, perikarditidy
 35. Importované a tropické nákazy
 36. Onemocnění vyvolaná spirochetami: Borrelia, Leptospira, Treponema
 37. Onemocnění vyvolaná atypickými mikroorganismy: Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, Orientia tsutsugamushi
 38. Onemocnění vyvolaná atypickými mikroorganismy: Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia
 39. Onemocnění vyvolaná koky: Streptokoky, stafylokoky, enterokoky
 40. Meningokokové infekce
 41. Hemofilové infekce
 42. Pseudomonádové infekce
 43. Onemocnění vyvolané gramnegativními kokobacily: Bordetella, Franscisella, Brucella
 44. Infekce HCD – etiologie, epidemiologie, terapie, prevence
 45. Infekce DCD – etiologie, epidemiologie, terapie, prevence
 46. Bakteriální pneumonie
 47. HIV infekce, diagnostika, stádia, zásady léčby
 48. Indikativní nemoce AIDS
 49. Oportunní infekce u imunokompromitovaných a HIV/AIDS
 50. Klostridiové infekce
 51. Ranné infekce
 52. Anaerobní infekce
 53. Protozoární infekce: plasmodia, toxoplasma, patogenní améby, giardia, leishmanie
 54. Antivirová agens
 55. Herpetické infekce
 56. Infekce vyvolané poxviry
 57. Infekce vyvolané adenoviry
 58. Infekce vyvolané ortomyxoviry a paramyxoviry
 59. Nákazy vyvolané arboviry
 60. Enterovirové infekce
 61. Nemoci přenášené klíšťaty
 62. Nemoci přenášené komáry
 63. Importované infekce
 64. Mykotické infekce: Candida, Kryptokoky, Aspergily, Pneumocystis carinii
 65. Exantémové infekce
 66. Gastrointestinální helmintózy: onemocnění vyvolané nematody, tasemnicemi a trematody
 67. Zoonózy v ČR
 68. Bioterorismus

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Infekční lékařství

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská gastroenterologie a hepatologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.