Doporučená literatura - Dětská gastroenterologie a hepatologie

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská gastroenterologie a hepatologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu oboru Dětská gastroenterologie a hepatologie (MZ ČR)

Ostatní

Seznam Vzdělávacích programů najdete ve větstnících MZ ČR na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz...i_2406_1740_3.html

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská gastroenterologie a hepatologie (IPVZ)

  1. NEVORAL, J. Výživa. NEVORAL, J. Gastroenterologie. in: Hrodek,O., Vavřinec, J.: Pediatrie, Praha: Galén, 2002, s. 89, resp. 105
  2. WALKER, WA., et al:. Pediatric gastrointestinal disease. New York: Marcel Decker, 1996
  3. SUCHY, J.F.: Liver disease in children. St. Louis: Mosby, 1994
  4. POZLER, O. et al.: Gastroenterologie. Trendy soudobé pediatrie. svazek 1, Praha:Galén, 1999
  5. HEIRD, W.C.: Nutrition. WYLLIE, R..: The Digestive Systém. in: Behrman,R.E., et al.,(Ed), Nelson Textbook of Pediatrics, 17th Edition, Philadelphia: W.B.Saunders, 2004, p. 153, resp.1197

Více informací na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Související články

Přehled vzdělávacích programů v oboru Dětská gastroenterologie a hepatologie a Infekční lékařství.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.