Doporučená literatura - Infekční lékařství

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Infekční lékařství

Společný interní základ:

 1. ALUŠÍK, Š., ŘEHÁK, V.eds.: Postgraduální klinický projekt. Praha, Triton, 2002-2004
 2. BUREŠ, J.,HORÁČEK, J. eds.: Základy vnitřního lékařství. Praha, Galén, 2003
 3. HAVLÍK, J. et al.: Infekční nemoci. Praha, Galén, 2002
 4. KLENER, P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha, Galén, 2001
 5. NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. et al.: Neurologie. Praha, Galén, 2002
 6. PIŤHA, J. et al.: Akutní stavy na interním oddělení. Praha, Triton, 2003
 7. POKORNÝ, J.et.al.: Urgentní medicína. Praha, Galén, 2004

Infekční lékařství:

 1. BEDNÁŘ, M, FRAŇKOVÁ, V., SCHINDLER, J., et al.: Lékařská mikrobiologie. Marvil, Praha, 1996
 2. DUNIEWICZ, M., ADAM, P.: Neuroinfekce. Maxdorf-Jessenius, Praha, 1999
 3. HAVLÍK, J. a spol. Infekční nemoci. Příručka pro praktické lékaře. Galén, Praha, 2002
 4. HAVLÍK, J. a kol.: Příručka infekčních a parazitárních nemocí. Avicenum, Praha, 1988
 5. Infektologie. Učebnice pro lékařské fakulty. Avicenum, Praha, 1990
 6. MANDELL, G.L., BENNETT, J. E., DOLIN, R.: Principles and Practice of Infectious Diseases. New York, Churchill Livingstone. 5th ed., 2000 resp. jejich reedice
 7. MODR, Z.: Antibiotika a chemoterapeutika-stručný přehled pro praxi. Lek Pharma, Praha, 1995
 8. ROZSYPAL, H.: AIDS. Maxdorf-Jessenius, Praha, 1998
 9. ŠRÁMOVÁ, H.: Nosokomiální nákazy. Maxdorf-Jessenius, Praha, 1995

Časopisy

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství
Praktický lékař
Zprávy CEM
Česko-slovenská pediatrie
Časopis lékařů českých
JAMA
Clinical Microbiology and Infection

Poznámka: seznam doporučené literatury bude průběžně aktualizován a umístěn na webových stránkách www.infekce.cz

Více informací na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Související články

Atestační otázky oboru Infekční lékařství z roku 2005 z podle zákona č. 95/2004 Sb.

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská gastroenterologie a hepatologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.