Atestační otázky v oboru Dětská nefrologie

Atestační otázky v oboru Dětská nefrologie z roku 2005 z podle zákona č. 95/2004 Sb.

Dětská nefrologie

 1. Oligurie, anurie. Definice, příčiny, dif. dg
  Nefrotický syndrom, dif. dg a léčba
  Chronická infekční a neinfekční tubulointersticiální nefritida
 2. Polyurie, polydipsie. Definice, příčiny, dif. dg
  IgA nefropatie
  Cystické choroby ledvin
 3. Hematurie. Definice, příčiny, dif. dg
  Proliferativní a neproliferativní GN
  Urolitiáza
 4. Proteinurie
  Renovaskulární hypertenze
  Tumory urotraktu
 5. Vyšetření moče
  Pomočování u dětí
  Léčebné postupy při akutním selhání ledvin
 6. Akutní selhání ledvin z prerenálních příčin
  Monosymptomatická noční enuréza
  Chronická renální insuficience
 7. ASL z příčin primárně-renálních
  Akutní tubulointersticiální nefritida
  Arteriální hypertenze
 8. ASL rozdělení, dif. dg
  Nefrotický syndrom s minimálními změnami
  Dysfunkce močového měchýře
 9. Akutní nefritický syndrom
  Kortikorezistentní nefrotický syndrom
  Metabolické poruchy při CHRI a jejich léčba
 10. Rychle progredující GN
  Neinvazivní a invazivní vyšetřovací metody v dětské v nefrologii
  Hemodialýza
 11. Vrozené vývojové vady urotraktu
  Základní imunologická vyšetření u chorob ledvin
  Peritoneální dialýza
 12. Hypertenzní krize
  Léčba glomerulonefritid
  Indikace k eliminačním metodám
 13. Hydronefroza, pyelektazie
  Kongenitální nefrotický syndrom
  Fanconiho syndrom
 14. Pyelonefritis
  Autozomálně recesivní polystická choroba ledvin
  Růst dítěte při chronickém renálním onemocnění, kostní choroba
 15. Akutní neinfekční tubulointersticiální nefritida
  Renální tubulární acidoza
  Alportův syndrom, Familární hematurie
 16. Chlopeň zadní uretry
  Tubulopatie
  Nefritis při Henoch-Schönleinově purpuře
 17. Infekce dolních močových cest
  Fokálně-segmentální glomeruloskleroza
  Juvenilní nefronoftiza
 18. Obstrukční uropatie
  Transplantace ledvin
  Primární hyperoxalurie
 19. Eleminační metody u dětí
  Glomeruální filtrace a její měření
  Screening a prenatální diagnostika onemocnění urotraktu
 20. Dysplazie, hypoplazie a ageneze ledvin
  Tubulární funkce ledvin a jejich vyšetření
  Kontinuální eliminační metody
 21. Akutní toxické poškození ledvin
  Funkční vyšetření ledvin (koncentrační a zřeďovací schopnost, acidifikace, elektrolyty)
  Veziko-ureterální reflux, refluxová nefropatie
 22. Akutní poruchy metabolismu Na
  Lupusová nefritida
  Dysfunkce močového měchýře
 23. Akutní poruchy metabolismu kalia
  Vyšetřovací metody u IMC
  Poruchy metabolismu Ca, P a vitaminu D
 24. Otoky
  Vaskulitidy
  Biopsie ledviny, indikace, kontraindikace, technika
 25. Akutní poruchy acidobazické rovnováhy
  Hemolyticko-uremické syndromy, Trombotická trombocytopenická purpura
  Nefrotoxicita při otravě houbami, hadím a hmyzím jedem
Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Nefrologie.

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská nefrologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Atestační otázky v oboru Nefrologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.