Atestační otázky v oboru Nefrologie

Atestační otázky v oboru Nefrologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.

Nefrologie

Nefrologie atestační otázky_varianta A

 1. Oligurie, anurie. Definice, příčiny, dif. dg
 2. Polyurie, polydipsie. Definice, příčiny, dif. dg
 3. Hematurie. Definice, příčiny, dif. dg
 4. Proteinurie. Definice, příčiny, dif. dg
 5. Močový sediment, mikroalbuminurie. Definice, dif. dg nálezů
 6. Akutní selhání ledvin z prerenálních příčin
 7. ASL z příčin primárně renálních
 8. ASL rozdělení, dif. dg
 9. ASL postrenální etiologie
 10. Hypertenzní krize u nefrologických nemocných
 11. Pozdní gestoza/preeklampsie/HELLP sy
 12. Cévní choroby ledvin s akutním průběhem (včetně tromboembolických)
 13. Akutní tubulointerticiální nefritida
 14. Akutní infekce dolních močových cest
 15. Akutní obstrukce močových cest
 16. Akutní toxické poškození ledvin
 17. Akutní poruchy metabolismu Na
 18. Akutní poruchy metabolismu K
 19. Akutní poruchy metabolismu Ca a P
 20. Akutní poruchy acidobazické rovnováhy
 21. Sepse z nefrologických příčin, léčba
 22. Akutní infekce vedoucí k selhání ledvin
 23. Rhabdomyolýza, příčiny, léčba
 24. Akutní urátová nefropatie
 25. Hemolyticko-uremický syndrom
 26. Hepatorenální selhání
 27. Akutní polékové poškození ledvin
 28. GF a její měření
 29. Vyšetření tubulárních funkce ledvin
 30. Imunologická vyšetření v nefrologii

Nefrologie atestační otázky_varianta B

 1. Urolithiáza a její metabolický podklad
 2. Polyarteritis nodoza, mikroskopická polyarteritida, skerodermie
 3. Lupusová nefritida
 4. Fokálně-segmentální glomeruloskeróza
 5. Myelomová nefropatie a amyloidoza ledvin
 6. Renální tubulární acidóza
 7. Postižení ledvin při diabetu
 8. Léčba glomerulonefritid
 9. Neinvazivní a invazivní dg v nefrologii
 10. Renální parenchymatozní hypertenze
 11. Minimal change disease (lipoidní nefroza )
 12. Chronická tubulointersticiální nefritida
 13. Membranoproliferativní GN
 14. Ischemická choroba ledvin, nefroskleroza
 15. Renovaskulární hypertenze
 16. Membranozní GN
 17. IgA nefropatie
 18. Nefrotický syndrom, dif. dg a léčba
 19. Rychle progredující GN
 20. Renální biopsie, indikace, kontraindikace
 21. Funkce ledvin ve stáří
 22. Cystická onemocnění ledvin rozdělení
 23. Autozomální dominantní polycystická choroba ledvin
 24. Tumory ledvin a močových cest
 25. Chronická renální insuficience (CKD3-5)
 26. Příčiny progrese CHRI (CKD 3-5)
 27. Metabolické poruchy při CHRI a jejich léčba
 28. Alportův syndrom
 29. Konzervativní léčení CHRI (CKD3-5)
 30. Orgánové komplikace při CHSL

Nefrologie atestační otázky_varianta C

 1. Chronický dialyzační program, příprava, indikace, metodiky
 2. CAPD, indikace, komplikace
 3. Indikace k akutní dialýze
 4. Hemodialýza a její hlavní komplikace
 5. Renální osteopatie, formy, léčba
 6. Renální anémie, příčiny, léčba
 7. Hemofiltrace, plasmaferéza, hemabsorpce
 8. Akutní komplikace u dialyzovaných nemocných
 9. Hypotenze a hypertenze při dialýze
 10. Kontinuální metody
 11. Cévní přístupy k dialýze
 12. Adekvátnost dialyzační léčby
 13. Dlouhodobé komplikace dialyzační léčby
 14. Náhrada funkce ledvin u seniorů
 15. APD indikace, výhody, komplikace
 16. Dárcovství orgánů k transplantaci (kadaverózní a živí dárci)
 17. Akutní komplikace po Tx ledviny
 18. Dlouhodobé komplikace po Tx ledviny
 19. Rejekce Tx ledviny
 20. Příprava nemocných k Tx, waiting list
 21. Imunosupresivní léčba po Tx ledviny
 22. Dysfunkce Tx ledviny v pozdním údobí
 23. Sledování nemocných po Tx ledviny
 24. Nejčastější orgánové komplikace po Tx ledviny
 25. Diagnostika komplikací po Tx ledviny
Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Vložit komentář

Autor komentáře
Text komentáře
Akce

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Nefrologie.

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská nefrologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Atestační otázky v oboru Dětská nefrologie z roku 2005 z podle zákona č. 95/2004 Sb.