Doporučená literatura - Dětská nefrologie

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská nefrologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu oboru Dětská nefrologie (MZ ČR)

Odborné časopisy

Pediatric Nephrology
další nefrologické časopisy

E-learning

KOČVARA, R. Edukační program Dětská urologie: http://portal.lf1.cuni.cz/autor-220-radimkocvara.

Seznam Vzdělávacích programů najdete ve větstnících MZ ČR na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz...i_2406_1740_3.html

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská nefrologie (IPVZ)

  1. BARAT, M., et al. (Ed.): Pediatric nephrology. Philadelphia, W.B.Sanuders, 1999
  2. DAVIS, I.D., AVNER, E.D.: Nephrolo., in Behrman,RE.,et al.,(Ed), Nelson Textbook of Pediatrics. 17th Edition, Philadelphia:W.B.Saunders, 2004, p.1731
  3. JANDA, J.: Nefrologie. In: Hrodek, O., Vavřinec, J.: Pediatrie. Praha, Galén, 2002, s. 309
  4. TESAŘ, V., TEPLAN, V., et al.: Klinická nefrologie. Praha, Medprint, 1995
  5. JANDA, J.: Hemodialýza u dětí, in:Sulková, S., et al. Hemodialýza, Praha, Triton, 2000

Více informací na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Nefrologie.

Atestační otázky v oboru Nefrologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.

Atestační otázky v oboru Dětská nefrologie z roku 2005 z podle zákona č. 95/2004 Sb.