Doporučená literatura - Nefrologie

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Nefrologie.

 1. Bednářová V, Dusilová-Sulková S a kol., Peritoneální dialýza, Jessenius Maxdorf, Praha, 2007
 2. Brenner B, et. al The Kidney. WB Saunders Corp, 2000
 3. Davison A M, Cameron S, Grünfeld J P, Kerr, Ritz E, Oxford textbook of Clinical Nephrology. Sec Ed on Compact disc, Oxf. Univ. Press, 1998
 4. Dusilová-Sulková kol. Renální osteopatie, Jessenius Maxdorf Praha, 2007
 5. Dzurik R, Šašinka M, Mydlík M, Kovács L, Nefrologia. Herba Bratislava, 2004
 6. Marečková O, Teplan V, Schück O, Gastroentoroologická problematika v nefrologii, Galen, Praha, 2008
 7. Monhart V, Hypertenze a ledviny, Triton, Praha, 2004
 8. Navrátil P, Praktická Urologie u nemocných v dialyzační léčbě, před a po transplantaci ledviny, Nakl. O. Čermáková, Hradec Králové, 2005
 9. Rychlík I, Tesař V a kol. Onemocnění ledvin u diabetes mellitus, Tigis, Praha, 2005
 10. Schück O, Tesař V, Teplan V, Klinická nefrologie. Praha, Medprint, 1995
 11. Schück O, Funkční vyšetřování ledvin. Praha, Avicenum, 1979
 12. Schück O, Poruchy metabolismu vody a elektrolytů v klinické praxi. Praha, Grada, 2000
 13. Sulková S a kol.: Hemodialýza. Praha, Maxdorf Jessenius, 2000
 14. Ševela K, Ševčík P, Kraus R a kol. Akutní intoxikace v intenzivní medicíně, Grada Avicenum, Praha, 2002
 15. Teplan V a kol., Akutní poškození a selhání ledvin v klinické praxi, Grada Avicenum, Praha, 2010
 16. Teplan V a kol., Praktická nefrologie, Grada Avicenum, Praha, 2006
 17. Teplan V, Horáčková M, Bébrová E, Janda J a kol. Infekce ledvin a močových cest v dospělém a dětském věku, Grada Avicenum, Praha, 2004
 18. Teplan V a kol.: Metabolismus a ledviny, Praha, Grada Publ., 2000
 19. Tesař V, Schück O a kol., Klinická nefrologie, Grada Avicenum, Praha, 2006
 20. Viklický O, Janoušek L, Baláš P a kol. Transplantace ledviny v klinické praxi. Grada Avicenum, Praha, 2008
 21. Zadák Z, Havel E a kol. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, Grada Avicenum, Praha, 2007

Časopisy

Aktuality v nefrologii
Postgraduální nefrologie
Pokroky v oboru nefrologie
Klinická biochemie a metabolismus
Vnitřní lékařství
Nephrology Dialysis Transplantation
Kidney Blood Pressure Research
Kidney International
J Am Soc Nephrol

Více informací na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Související články

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Dětská nefrologie čerpají z aktuálních vzdělávacích programů MZ ČR a ze stránek Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Seznam doporučených odborných časopisů je doplněn odkazem na jejich e-verzi a seznam knih odkazem na vydavatelství nebo e-knihkupectví.

Atestační otázky v oboru Nefrologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.

Atestační otázky v oboru Dětská nefrologie z roku 2005 z podle zákona č. 95/2004 Sb.