Doporučená literatura - Klinická onkologie

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Klinická onkologie

Monografie, periodika, event. základní předpisy (podle stanovených norem a abecedy)

 1. ABELOLOFF, M.D., ARMITAGE, J.O., LICHTER, A.S., NIEDERHUBER, J.E.: Clinical Oncology. 3nd edition, 2003
 2. ADAM, Z., VORLÍČEK J., VANÍČEK, J., a kol.: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Grada Publishing, 2002
 3. BRAMWELL, V, BONFILL, X., CUZICK, J., FORBES, J.F. et al.: Evidence – based oncology. BMJ Publishing Group, 2003
 4. DeVITA, V.T., HELLMAN, S., ROSENBERG, S.A.: Cancer Principles a Practice of Oncology. 6th edition, 2003
 5. KLENER, P.: Protinádorová chemoterapie. Galén, 1996
 6. KLENER, P., VORLÍČEK, J. et al.: Podpůrná léčba v onkologii. 1. vydání, 1998
 7. KLENER, P.: Klinická onkologie. Galén, 2002
 8. KLÁŠTERSKÝ, J., SCHIMPFF, S.C., SENN, H.J.: Handbook of Supportive Care in Cancer. 1995
 9. PECKHAM, M., PINEDO, H.M,. VERONESI, V.: Oxford Textbook of Oncology. Vol. 1 a Vol. 2, 1995
 10. PERRY, C.M.: The chemotherapy source book. Lippincott Williams and Wilkins, 2001
 11. VORLÍČEK, J., ADAM, Z. a kolektiv: Paliativní medicína. 1. vydání, 1998

Časopisy

Klinická onkologie
J.Clinical Oncology
Časopis lékařů českých
Seminars in Oncology
Vnitřní lékařství
Lancet
Oncology
Annals of Oncology
JAMA CS

Další potřebné informace poskytne domácí i zahraniční literatura a internetové zdroje.

Více informací na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Klíčová slova: atestace; PhD.; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Radiační onkologie

Atestační otázky oboru Klinická onkologie z roku 2005 podle zákona č. 95/2004 Sb.

Atestační otázky oboru Radiační onkologie z roku 2005 podle zákona č. 95/2004 Sb.