Doporučená literatura - Radiační onkologie

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Radiační onkologie

Seznam doporučené literatury pro společný interní základ

 1. ALUŠÍK, Š., ŘEHÁK, V.eds.: Postgraduální klinický projekt. Praha,Triton 2002-2004.
 2. BUREŠ, J., HORÁČEK, J. eds.: Základy vnitřního lékařství. Praha, Galén 2003.
 3. HAVLÍK, J. et al.: Infekční nemoci. Praha, Galén 2002.
 4. KLENER, P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha, Galén 2001.
 5. NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. et al.: Neurologie. Praha, Galén 2002.
 6. PIŤHA, J. et al.: Akutní stavy na interním oddělení. Praha, Triton 2003.
 7. POKORNÝ, J. et.al.: Urgentní medicína. Praha, Galén 2004.

Seznam doporučené literatury v oboru radiační onkologie

Monografie

České

 1. FELTL, D.: Klinická radiobiologie. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2008.
 2. KLENER, P.: Klinická onkologie. Praha, Galén 2002.
 3. NOVOTNÝ, J., VÍTEK, P., PETRUŽELKA, L.: Klinická a radiační onkologie pro praxi. Praha, Triton 2005.
 4. ŠLAMPA, P., PETERA, J.: Radiační onkologie. Praha, Galén 2007.

Zahraniční

 1. DEVITA, C.A., HELLMANN, L.W., ROSENBERG, S.A.: Cancer. Principles and practice of radiation oncology. 8th edition. Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins 2008.
 2. PEREZ, C.A., BRADY, L.W.: Principles and practice of radiation oncology. 5th edition, Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins 2008.
 3. STEEL, G.G.: Basic clinical radiobiology. 3rd edition. London, Arnold 2002.

Časopisy

Klinická onkologie
International journal of radiation oncology, biology, physics
Journal of clinical oncology
Radiotherapy and Oncology
Seminars in Radiation Oncology

Více informací na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Klíčová slova: atestace; PhD.; vzdělávání

Související články

Doporučená literatura ke vzdělávacímu programu v oboru Klinická onkologie

Atestační otázky oboru Klinická onkologie z roku 2005 podle zákona č. 95/2004 Sb.

Atestační otázky oboru Radiační onkologie z roku 2005 podle zákona č. 95/2004 Sb.