Doporučená literatura - Revmatologie

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Revmatologie.

  1. PAVELKA, K., ROVENSKÝ, J.: Klinická revmatologie. Galen, 2003
  2. BEČVÁŘ, R., TESAŘ, V., RYCHLÍK, J.: Vaskulitidy v klinické praxi. Medprint, Praha, 1994
  3. DOSTÁL, C., VENCOVSKÝ, J.: Systémový lupus erytematodes. Medprint, 1997
  4. KLIPPEL, J.H., DIEPPE, P.A.: Rheumatology. Mosby, London, 1997
  5. PAVELKA, K. a kol.: Pokroky v revmatologii. Alter, Praha, 1997
  6. ROVENSKÝ, J. a spol.: Reumatológia v teórii a praxi V. Osveta, Martin, 1998
  7. VENCOVSKÝ, J.: Autoimunitní systémová onemocnění – minimum pro praxi. Triton, Praha, 1998
  8. TRNAVSKÝ, K., SEDLÁČKOVÁ, M.: Syndrom bolestivého ramene. Galen, 2000

Časopisy

Česká revmatologie – časopis ČRS
Slovenská rheumatologia
Arthritis Rheumatism
Annuals of the Rheumatic Diseases
Rheumatology (dříve The British Journal of Rheumatology)

Více informací na stránkách Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Související články

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.