Atestační otázky z kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Atestační otázky oboru Kardiovaskulární a transplantační chirurgie z roku 2005 z podle zákona č. 95/2004 Sb.

Kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Okruhy:

Okruh cévní chirurgie

 1. Žilní rekonstrukce
 2. Extraanatomické rekonstrukce
 3. Typy cévních náhrad
 4. Komplikace výkonů na břišní aortě
 5. Náhlé cévní příhody končetinových tepen
 6. Etiopatogeneze aterosklerózy
 7. Diabetická noha
 8. Indikační kritéria k založení F-P by-passů včetně krurálních tepen
 9. Výdutě břišní aorty
 10. Konzervativní léčba ICHDK
 11. Cévní poranění
 12. Syndrom horní apertury hrudníku (TOS)
 13. Hybridní výkony v cévní chirurgii
 14. Nádory a cévní chirurgie
 15. Poranění končetinových cév
 16. Onemocnění větví aortálního oblouku. Diagnostika, indikace chirurgické léčby, komplikace
 17. Indikační kritéria k chirurgickým výkonům na tepnách dolních končetin v konfrontaci s možnostmi endovaskulárních metod
 18. Problematika tepenných alloštěpů v cévní chirurgii
 19. Indikace k užití „in situ“ periferních žilních by-passů
 20. Nové postupy v léčbě křečových žil dolních končetin
 21. Časné a pozdní komplikace po infrainguinálních cévních rekonstrukcích
 22. Problematika pedálních by-passů

Okruh kardiochirurgie

 1. ICHS – patofyziologie, indikace k chirurgické léčbě, indikační hranice, taktika a způsoby chirurgické léčby
 2. Problematika katecholaminů v kardiochirurgii
 3. Vrozený defekt komorového septa
 4. Operace chlopňových vad – indikace, možnosti, volba výkonu
 5. Chirurgická léčba arytmií
 6. Transpozice velkých arterií
 7. Patogeneze srdečního selhání – definice, typy selhání, kompenzační mechanismy
 8. Plastika mitrální chlopně – indikace, způsoby, přednosti
 9. Fallotova tetralogie
 10. Mechanické podpory cirkulace
 11. Disekce hrudní aorty
 12. Operace vrozených vad s funkčně jedinou komorou
 13. Chirurgická léčba komplikací ICHS – výduť levé komory, insuficience mitrální chlopně, ruptura mezikomorové přepážky
 14. Ochrana myokardu při operacích na zastaveném srdci
 15. Operace obstrukcí výtokového traktu levé komory
 16. Indikace a technika resekcí výdutě levé komory
 17. Pooperační síňová fibrilace – etiologie, patofyziologie, predikce, léčba
 18. Vrozená insuficience aortální chlopně
 19. Ochrana CNS při výkonech na vzestupné aortě a aortálním oblouku
 20. Annuloaortální ectazie – etiopatogeneze, diagnostika, chirurgická léčba
 21. Volba typu chlopňové náhrady při indikaci k jejímu užití
 22. Chirurgická desynchronizační léčba u nemocných s chronickým srdečním selháním
 23. Ochrana myokardu při výkonech v srdeční zástavě
 24. Problematika mimotělního oběhu
 25. Komplikace po náhradách srdečních chlopní
 26. Koronární revaskularizace bez použití mimotělního oběhu
 27. Rizikové faktory zvýšené operační mortality při koronárních rekonstrukcích
 28. Využití minimalizovaných přístupů v kardiochirurgii

Související články

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Seznamy doporučené literatury ke vzdělávacímu programu v oboru Revmatologie.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.