Vzdělávací programy

Přehled vzdělávacích programů v oboru Nefrologie a Dětská nefrologie.

Podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2005, a to Věstníky MZ ČR vydanými v roce 2009 a 2010.

Vzdělávací program v oboru:

Seznam všech Vzdělávacích programů najdete ve větstnících MZ ČR na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/lekari_2406_1740_3.html

Klíčová slova: atestace; vzdělávání

Související články

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.