Tato stránka obsahuje odborné informace, které jsou určeny pro lékaře, lékárníky, zdravotnický personál, nelékařské zdravotnické odborníky a studenty lékařských fakult a zdravotnických škol.
Jste-li lékař nebo lékárník, potvrďte to prosím a budou Vám zpřístupněny také texty o léčivech na předpis.

Videosemináře

Webcasty a multimediální přednášky z významných a zajímavých tuzemských lékařských kongresů, konferencí a seminářů. Zvolte si obor, který vás zajímá, a dozvíte se, na jakých kongresech pro vás MojeMedicina natáčela.
Přednášky můžete shlédnout přesně tak, jak zazněly od přednáškového pultu, můžete si vypnout zvuk a pustit titulky, zalistovat přednáškou nebo si ji stáhnout jako audio podcast

Počet nalezených článků: 46 zrušit všechny filtry
Sympózium laboratorní medicíny 2014 - webcast

Konec posledního listopadového týdne 2014 patřil aktuálním novinkám laboratorní medicíny, výměně zkušeností uživatelů analytických systémů Roche a také přednáškám lékařů na téma Žena a zdravé těhotenství.  

Interkultuní aspekty v ošetřovatelství - přednášky pro NZLP

Letošní XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci BOD zařadila také blok přednášek na téma interkulturní aspekty v ošetřovatelství. Nyní se můžete podívat na přednášky, tak jak zazněly v dubnu 2014.

Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - vzpomínka na BOD 2014

Program vzdělávacího semináře pro praktické lékaře byl připraven ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti a zahrnoval především témata řešení toxicity onkologické léčby v ordinaci praktického lékaře, ale i  otázky výživy onkologického pacienta a prevence v primární péči. Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.

Péče o pacienty v závěru života - přednášky pro NLZP

Letošní XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci BOD zařadila také blok přednášek na téma péče o pacienty v závěru života. Nyní se můžete podívat na přednášky, tak jak zazněly v dubnu 2014. 

Moderní přístupy v léčbě rakoviny prsu

25. září uspořádalo občanské sdružení Kapka 97 seminář o léčbě zhoubných nádorů prsu. Pacientky se dozvěděly, že karcinom prsu není jen jedna nemoc a proč je důležitá přesná klasifikace a histologické vyšetření nádoru, jaké jsou chirurgické metody léčby a proč je multidisciplinární přístup k léčbě zhoubných nádorů prsu nezbytnou podmínkou úspěšné léčby. 

5. psychoonkologické sympózium - webcast

12. září 2014 se v sídle Veřejné ochránkyně práv v Brně konalo 5. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Dítě v onkologické péči. Sympózium zorganizovala Psychoonkologická sekce ČOS ve spolupráci s Asociací klinických psychologů a Českou asociací sester.

12. září se v sídle Veřejné ochránkyně práv v Brně konalo 5. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Dítě v onkologické péči. I letos pro vás portál MojeMedicina všechny přednášky natočil a připravuje je ke zveřejnění v nejbližších dnech. Zatím si poslechněte úvodní slovo předsedkyně Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti ČLS J.E.P.   

Před pár týdny jsme Vám přinesli přednášky z největší tuzemské akce - Brněnských onkologických dnů a už je tu nějvětší světová onkologická akce - sjezd ASCO.

V rámci Brněnských onkologických dní se sešli také zástupci České onkologické společnosti a Společnosti maxillofaciální chirurgie, aby diskutovali problematiku bezpečnosti podávání bisfosfonátů a léků ovlivňujících kostní metabolismus. Radili se především o prevenci osteonekrózy čelisti u onkologických pacientů.

Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku - webcast

V rámci Brněnských onkologických dnů zaznělo i pět přednášek edukačního semináře, který pokryl problematiku zhoubných nádorů žaludku. 

Pan prim. MUDr. Václav Janovský zve na jednadvacý ročník Jihočeských onkologických dnů do Českého Krumlova.

Nový občanský zákoník a jeho dopady do smluvních vztahů - webcast

Společnost medicínského práva uspořádala v průběhu V. kongresu medicínského práva pracovní snídani, na které byl prezentován dopad nového občanského zákoníku na poskytování zdravotní péče.  

Klub mladých nefrologů 2013

Na začátku listopadu se sešli v Praze mladí nefrologové s těmi zkušenými na již třetím ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie však sahá až do roku 1990.

Podzim je plný odborných akcí a tak je i MoMe plné webcastů z těchto konferencí. 17.- 19. října proběhly kulaté 20. Jihočeské onkologické dny, tentokrát na téma zhoubné nádory prsu. I zde jsme byli s kamerou a připravili pro vás webcast z kongresu. Poslechněte si videopozvánku. Víte, jak JOD před 20 lety začínal? 

Aktuálně z Jihočeských onkologických dnů

Pracujete v onkologii a nejste v těchto dnech v Českém Krumlově? Účast na JOD může mít letos více tváří.