10 let s Avastinem - webcast

10 let s Avastinem - webcast

Na letošních Brněnských onkologických dnech jsme oslavili také jedny narozeniny a sice desáté narozeniny přípravku Avastin. Již deset let mají naši lékaři možnost získávat vlastní zkušenosti s léčbou bevacizumabem. Jedno ze satelitních sympózií zavzpomínalo na těch 10 let s Avastinem odbornými přednáškami. Poslechněte si je.    

Středa 8. dubna 2015, 18:00 hodin, sál J. Bakeše. Předsedající: R. Vyzula, L. Petruželka, J. Skřičková, B. Melichar (Brno, Praha, Olomouc).

BOD 2015 - satelitní sympózium 10 let s Avastinem

Úvod satelitního sympózia "10 let s Avastinem"

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Příběh Avastinu. Milníky na cestě k jeho objevu a využití

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

...u kolorektálního karcinomu to vše začalo...

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Historie a perspektivy léčby bevacizumabem u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Šance pro pacientky s karcinomem ovaria. Bevacizumab u karcinomu ovaria

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Podívejte se i na další přednášky, které jsme pro Vás natočili na Brněnských onkologických dnech 2015.

Související články

Na letošních Brněnských onkologických dnech pro vás portál MojeMedicina natočil přes 40 přednášek ze dvou satelitních sympózií, dvou edukačních bloků, dvou sekcí, celý seminář pro praktické lékaře, řadu rozhovorů a živý webcast pro veřejnost o prevenci rakoviny, jehož záznam je již uveřejněn. Přednášky budeme zveřejňovat postupně, počínaje dneškem. Zatím si poslechněte pozvání k poslechu přednášek od paní Dr. Christiane Hamacher, generální ředitelky společnosti Roche, která se letos zúčastnila konference poprvé. Jaké dojmy si z naší největší onkologické konference odnesla?  

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.