1000 transplantací ledvin v Brně - webcast

1000 transplantací ledvin v Brně - webcast

V Brně se ledviny transplantují již 39 let, první ledvina zde byla transplantována 30. listopadu 1972. Od té doby brněnští lékaři provedli již na tisíc transplantací.

16. února 2012 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně slavilo 1000 transplantovanou ledvinu.  Na slavnostní konferenci v hotelu Voroněž v Brně se sešlo na 150 nefrologů, transplantologů, praktických lékařů a středního zdravotnického personálu. Konference měla za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s úspěchy na poli transplantací ledvin.

Portál MojeMedicina přináší přednášky v audiovizuální podobě nejen pro ty, kdo do hotelu Voroněž v Brně nemohli přijet, ale také pro ty odborníky, kteří se chtějí něco dozvědět o historii, současných výsledcích i výhledu do budoucna v oblasti transplantace ledvin. Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Videospot o konferenci na stránkách CKTCH Brno.


1000 transplantací ledvin v Brně

Transplantace ledvin v ČR - přednáška

MUDr. Eva Pokorná, CSc.

IKEM Praha, Transplantcentrum

Historie transplantací ledvin v Brně - přednáška

MUDr. Dorota Sobotová, CSc.

II. Interní klinika FN U sv. Anny

Kombinované transplantace ledvin v CKTCH

MUDr. Vladimír Mejzlík

CKTCH Brno

Zařazování pacientů na listinu čekatelů transplantace ledvin v CKTCH

MUDr. Soňa Štěpánková

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Strategie dárcovského programu v ČR - přednáška

MUDr. Pavel Březovský, MBA

Koordinační středisko transplantací

Vývoj chirurgických technik transplantace ledvin a pankreatu - přednáška

Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.

IKEM Praha, Transplantcentrum

Transplantace ledvin od žijících dárců - přednáška

MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS

Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha

Minimalizace imunosuprese u nemocných po transplantaci ledviny

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM Praha, Klinika nefrologie

Polyomavirová nefropatie - přednáška

MUDr. Tomáš Reischig

I. Interní klinika, Transplantační centrum, LF UK a FN Plzeň

Protokolární biopsie transplantované ledviny - přednáška

Doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Seznam přednášek neobsahuje přednášku "Slavnostní úvod" - Doc. MUDr. Petr Němec, CSc. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.