2. psychoonkologické sympózium - webcast

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

V září se ve Fakultní nemocnici Motol konal 2. ročník Psychoonkologického sympózia, který byl věnován právě  tématu Dítě - nádor - rodina. Sympózium organizovala Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester. Přednášky postihly celé spektrum problematiky, od dětského onkologického pacienta z pohledu vývojové psychologie, přes komunikaci s dětským pacientem v jednotlivých vývojových etapách, sesterskou péči, možnosti vzdělávání během nemoci a sociální pomoc rodinám s nemocným dítětem, až po smutné, ale bohužel potřebné, otázky dětské paliativní péče, komunikace s umírajícím dítětem a jeho rodinou a další psychosociální aspekty závěru života vážně nemocných dětí. Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Sympózium uvedla Mgr. Libuše Kalvodová, předsedkyně Psychoonkologické sekce ČLS J.E.P. Ohlédnutí za sympóziem a poděkování na stránkách ČOS ČLS JEP.

2. psychoonkologické sympózium - odborný program I.

Dětský onkologický pacient z pohledu vývojové psychologie - přednáška

Mgr. Hana Kynkorová

Komplexní onkologické centrum, Liberec

Pubertální onkologický pacient

Mgr. Lucie Nopová

KDHO FN Motol

Umírání a smrt na dětské onkologii - přednáška

Mgr. Kristína Tóthová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Pojetí smrti a komunikace s umírajícím dítětem

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

Oddělení klinické psychologie FN Motol 2. LF UK Praha

Terapie terminálně nemocných a jejich blízkých - přednáška

Mgr. Alexandra Škrobánková

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

2. psychoonkologické sympózium - odborný program II.

Separace periferních kmenových buněk u dětí z pohledu sester pracujících na Separačním středisku

Helena Švábová

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Andrea Žmijáková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

Vlasta Průchová

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

Jaroslava Volfová

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Martina Šmuková

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

5. psychoonkologické sympózium - webcast

12. září 2014 se v sídle Veřejné ochránkyně práv v Brně konalo 5. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Dítě v onkologické péči. Sympózium zorganizovala Psychoonkologická sekce ČOS ve spolupráci s Asociací klinických psychologů a Českou asociací sester.