23. Onkologicko-urologické sympozium a 19. Mammologické sympozium - webcast

23. Onkologicko-urologické sympozium a 19. Mammologické sympozium - webcast

V pátek 20. listopadu ráno se v rámci 19. Mammologického sympozia konalo satelitní sympózium, které se věnovalo neoadjuvantní léčbě zhoubných nádorů prsu.  Poslechněte si přednášky o predikci dat na rok 2016, týkající se neoadjuvance u HER 2 pozitivních karcinomů prsu, přednášku o přínosu neoadjuvantní léčby z pohledu chirurga a onkologa. 

23. Onkologicko-urologická a 19. Mammologická sympozia

Predikce dat na rok 2016 a data z registru BREAST týkající se neoadjuvance u HER 2 pozitivních karcinomů prsu

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha

Neoadjuvantní léčba – přínos pro chirurga i pacientku

MUDr. Alexandra Vrabcová

Thomayerova nemocnice, Oddělení hrudní chirurgie, Praha

Neoadjuvance u HER2 pozitivního karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Související články

Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta - webcast

Neoadjuvantní léčba karcinomu prsu je považována za bezpečný a efektivní terapeutický přístup u větších primárních a lokálně pokročilých nádorů prsu. Neoadjuvantní přístup přináší výhody v podobě umožnění prs zachovávajících výkonů, případně omezení rozsahu operačního výkonu, a také ověření účinnosti léčby podávané nemocným. Aby byl prospěch z neoadjuvantní léčby maximální, měla by být indikována na základě diskuze v mezioborovém týmu, ideálně složeného z onkologů, chirurgů, radiologů a patologů, a s ohledem na komorbidity a celkový stav pacienta. 

Podívejte se na přednášky o neoadjuvantní léčbě, které zazněly na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Brzy budou zveřejněny přednášky ze satelitního sympózia Brněnských onkologických dnů, které neslo název Neoadjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu - přínos pro pacienta. Zveme vás k jejich shlédnutí. Zatím si poslechněte rozhovory, natočené bezprostředně po sympóziu. Tématem byl dnešní pohled na neodjuvantní chemoterapii očima onkologa a chirurga.  

První týden nového roku se blížil ke svému konci, když se v Praze sešli HER2 inovátoři, aby do HER2 rodiny přivítali nejmladšího člena, léčivý přípravek Kadcyla (trastuzumab emtansin), který bude pacientkám v České republice dostupný od 1. března 2015. Mluvilo se však o celé Roche HER2 rodině, o Herceptinu a jeho nové subkutánní aplikační formě, o Perjete a Kadcyle.