4. psychoonkologické sympózium - webcast

4. psychoonkologické sympózium - webcast

11. září 2013 se v Masarykově onkologickém ústavu v Brně konalo 4. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Komunikace s onkologickým pacientem v krizi. 

Poslechněte si přednášky zabývající se komunikací s pacientem a jeho nejbližšími v jednotlivých fázích psychické odezvy na nádorové onemocnění podle modelu Kübler-Ross. Kazuistiky a ukázky práce psychologa s pacientem ve fázi šoku, popření, agrese, smlouvání a deprese jsou určeny především lékařům a sestrám pracujícím s onkologickým pacientem, ale mohou být užitečné i blízkým onkologicky nemocného. Seminář ani letos nevynechal témata sdělování závažné diagnózy a sociální problematiku.  Sympózium zorganizovala Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester.

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Sympózium zahájila Mgr. Libuše Kalvodová, předsedkyně Psychoonkologické sekce ČLS J.E.P. a prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Předseda České onkologické společnosti a ředitel MOÚ Brno. Úvodní slovo si můžete poslechnout v pozvánce na webcast.

4. psychoonkologické sympózium - 1. blok

Komunikace s onkologickým pacientem v krizi

Mgr. Libuše Kalvodová

Česká onkologická společnost

Komunikace s pacientem v psychickém šoku

Mgr. Karolína Machová

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Rozhovor s pacientkou v krizi – ve fázi popření nemoci

Mgr. Hana Kynkorová

Komplexní onkologické centrum, Liberec

Když onemocní dítě Komunikace s dětským pacientem a jeho rodinou v krizi

Mgr. Kristína Tóthová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

4. psychoonkologické sympózium - 2. blok

Agrese

PhDr. Zdeněk Hrstka, PhD

FVZ UO Hradec Králové a Klinika onkologie FN Hradec Králové

„Romeo & Julie “

Mgr. Alexandra Škrobánková

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Fáze deprese

PhDr. Hana Čápová

Radioterapeutické oddělení FN Motol

4. psychoonkologické sympózium - 3. blok

Psychosociálna starostlivosť o detských onkologických pacientov

Mgr. Zuzana Krištínová

Klinika detskej hematológie a onkológie, DFNsP a LFUK, Bratislava

Sociální péče o onkologicky nemocného

Mgr. Jana Křížová

Masarykův onkologický ústav, Úsek zdravotně-sociální

Psychologické aspekty z pohledu sestry

Alena Růžičková

Masarykův onkologický ústav Brno

Psychologické aspekty z pohledu sestry

Alena Růžičková

Masarykův onkologický ústav Brno

Jana Křenková

Masarykův onkologický ústav Brno

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.