5. psychoonkologické sympózium - webcast

5. psychoonkologické sympózium - webcast

12. září 2014 se v sídle Veřejné ochránkyně práv v Brně konalo 5. psychoonkologické sympozium, tentokrát na téma Dítě v onkologické péči. Sympózium zorganizovala Psychoonkologická sekce ČOS ve spolupráci s Asociací klinických psychologů a Českou asociací sester.

Přednášky se zabývají historií a úspěchy dětské onkologie, prací s dětským pacientem a podpůrnými osobami z pohledu psychologů, pedagogů, nutriční terapeutky, fyzioterapeuta, lékařky s dlouholetou praxí i začínajícího onkologa a také pohledem vyléčené dětské pacientky, která se nyní věnuje dobrovolnictví na dětské onkologii. Součástí sympózia je také představení projektu Domácí péče Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, zaměřeného na péči o děti v terminálním stádiu onkologického onemocnění v domácím prostředí. Přednášky jsou určeny všem odbornostem, které pečují o dětské onkologické pacienty.

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace k nim.

Sympózium zahájila Mgr. Libuše Kalvodová, předsedkyně Psychoonkologické sekce ČLS J.E.P. Úvodní slovo si můžete poslechnout v pozvánce na webcast.

5. psychoonkologické sympózium - 1. blok

Historie Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol

PhDr. Věra Reichlová

Dětská nemocnice FN Motol

Historie Kliniky dětské onkologie FN Brno

Mgr. Kristína Tóthová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Radost a smutek – emoce na dětské onkologii

Mgr. Kristína Tóthová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

30 let dětské onkologie (a já…)

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Já, mladý lékař na Klinice dětské onkologie

MUDr. Ondřej Rohleder

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

5. psychoonkologické sympózium - 2. blok

Pohled speciálního pedagoga na výchovu a výuku na Klinice dětské onkologie FN Brno

Mgr. Jana Balšínková

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno; Fakultní nemocnice Brno, Základní a Mateřská škola při FN Brno

Domácí péče - projekt Nadačního fondu dětské onkologie Krtek

Mgr. Kateřina Doležalová

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Dobrovolnictví jako vzájemné obohaceni (zkušenost na dětské onkologii)

Zuzana Wimmerová

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

5. psychoonkologické sympózium - 3. blok

Nutriční péče na Klinice dětské onkologie FN Brno

Irena Haluzová, DiS.

Fakultní nemocnice Brno, Oddělení léčebné výživy

Rehabilitace u onkologického pacienta

Miloš Antoš, DiS.

Fakultní nemocnice Brno, Dětské rehabilitační oddělení

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.