56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 - webcast

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 - webcast

Podívejte se a poslechněte si některé přednášky o léčbě revmatických onemocnění dospělých a dětí, které jsme pro vás natočili v Olomouci. 

Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Slovenská reumatologická spoľočnosť SLS uspořádaly na konci září společný sjezd v kongresovém centru v Olomouci. Na portálu si můžete poslechnout devět přednášek, které zazněly v rámci sekce v třetím bloku kongresu věnovanému léčbě revmatických onemocnění u dětí a na satelitním sympóziu Roche, které se v rámci sjezdu konalo 20. září 2012.

Moderátoři: MUDr. Pavla Doležalová CSc, MUDr. Eva Košková

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 - odborný program sjezdu – 3. programový blok: Glukokortikoidy v léčbě revmatických onemocnění u dětí

Retardace růstu a osteoporóza u pacientů s juvenilní idiopatickou artritídou léčených glukokortikoidy

MUDr. Eva Košková

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany, SR

Glukokortikoidy v dětské revmatologii

MUDr. Dana Němcová

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Primární systémové vaskulitidy u dětí: update

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Syndrom aktivovaných makrofágů u dospělé pacientky s JIA

MUDr. Kateřina Jarošová

Revmatologický ústav Praha

Moderátor: Prof. MUDr. Jiří Vencovský DrSc.

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 - satelitní sympózium firmy Roche

Revmatoidní artritida - muž a dvě ženy s aktivním onemocněním

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Revmatologický ústav, Praha

Strategie léčby revmatoidní artritidy – interaktivní fórum

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Revmatologický ústav, Praha

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.