Biologická léčba nemocných s kolorektálním karcinomem a karcinomem prsu - současný stav a výhledy - webcast

Satelitní sympózium věnované cílené biologické léčbě karcinomu kolorekta a prsu uspořádala ve čtvrtek 19. dubna 2003 společnost Roche v rámci Brněnských onkologických dnů.  

BOD 2013 - biologická léčba nemocných s kolorektálním karcinomem a karcinomem prsu - současný stav a výhledy

Současný a budoucí stav biologické léčby solidních nádorů v ČR

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Nová naděje v léčbě metastatického HER2/NEU pozitivního karcinomu prsu - Perjeta

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Reálné cíle léčby pacientů s MCRC v praxi

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na XXXVII. Brněnských onkologických dnech 18. a 19. dubna 2013.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.