Brněnské onkologické dny 2011 - webcast

Brněnské onkologické dny 2011 - webcast

Jste už zase v jednom kole a BOD 2011 je jen minulost? Připomeňte si některé přednášky, které na konci dubna zazněly v hotelu Voroněž na XXXV. Brněnských onkologických dnech s XXV. Konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Brněnské onkologické dny, s rekordní účastí lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků, pořádal ve dnech 21.-23.dubna 2011 již tradičně Masarykův onkologický ústav pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, České společnosti fyziků v medicíně, České asociace sester Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Univerzitního onkologického centra a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Podívejte se a poslechněte si přednášky, které jste nestihli navštívit, nebo které si chcete připomenout, tak jak odezněly v sálech hotelu Voroněž. Děkujeme všem přednášejícím, kteří umožnili jejich uveřejnění pro vzdělávací účely návštěvníků portálu MojeMedicína.cz.

1. den - 21. dubna 2011 (čtvrtek)

BOD 2011 - zahájení

Zahájení Brněnských onkologických dnů 2011

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.,dr.h.c.

Masarykův onkologický ústav, Česká onkologická společnost ČLS J.E.P.

Zahájení Brněnských onkologických dnů 2011

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Zahájení Brněnských onkologických dnů 2011

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie LF MU v Brně

BOD 2011 - vyzvané přednášky

Pohľad na onkológiu súčasnosti na pozadí nedávnej minulosti

Prof. MUDr. Ľudovít M. Jurga, DrSc.

Onkologická klinika FN a Trnavskej univerzity v Trnave

Patologie – věda ve službách pacientů

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

BOD 2011 - chemoterapie, biologická a hormonální terapie I.

Maligní melanom: terapie cílená na BRAF

Igor Puzanov, M.D., M.S.C.I., F.A.C.P.

Vanderbilt University Medical Center

Výsledky léčby erlotinibem

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

BOD 2011 - chemoterapie, biologická a hormonální terapie II.

Perorální versus intravenózní fluoropyrimidinová cytostatika v léčbě kolorektálního karcinomu

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Thomayerova nemocnice, Onkologická klinika 1.LF UK a TN , Praha

BOD 2011 - diagnostika a léčba kolorektálního karcinomu

Epidemiologie a diagnostika kolorektalniho karcinomu,

Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

ÚVN Praha, 2.interní odděleni - Klinika gastroenterologie a hepatologie 1.LF UK

Jaká vyšetření před chirurgickou léčbou kolorektálního karcinomu a kdy eventuálně neoadjuvance

As. MUDr. Petr Kysela, PhD.

Fakultní nemocnice Brno, Chirurgická klinika

Postavení laparoskopie a robotiky v léčbě karcinomu tračníku, rekta a metastazujícho onemocnění

Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc

Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Farmakoterapie kolorektálního karcinomu

MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Intervenční radiologické metody v léčbě kolorektalního karcinomu

MUDr. Tomáš Andrašina

Fakultní nemocnice Brno, Radiologická klinika LF MU Brno a FN Brno

Role radioterapie u kolorektálního karcinomu

Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Klinika radiační onkologie LF MU v Brně

BOD 2011 - biologická léčba solidních nádorů včera, dnes a zítra - Satelitní sympozium společnosti Roche

Zahájení sympózia Biologická léčba solidních nádorů včera, dnes a zítra

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Biologická léčba solidních nádorů dnes a zítra

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Biologická léčba solidních nádorů včera, dnes a zítra

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

BOD 2011 - právo a onkologie

Právo a výzkum v onkologii

Mgr. Radek Policar

Masarykův onkologický ústav Brno

Právní regulace podávání léčivých přípravků v onkologii

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová

1. LF UK, Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Povinná mlčenlivost lékaře s důrazem na vztah k orgánům činným v trestním řízení

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.

Advokátní kancelář, Brno

Odpovědnost za škodu na zdraví v medicínsko-právních sporech

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

ÚSP AV ČR, v.v.i. I.LF UK Praha

Problémy s tvorbou informovaných souhlasů v onkologii

Mgr. Radek Halouzka

Masarykův onkologický ústav Brno

2. den - 22. dubna 2011 (pátek)

BOD 2011 - kontroverzní témata u karcinomu prsu

Má význam u nemocných s karcinomy prsu neexprimujícími HER-2 protein zjišťovat amplifikaci genu HER-2/neu ?

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Incidence HER2 amplifikace u mammárních karcinomů a její korelace s

MUDr. Iva Horáková

Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek diagnostické bioptické patologie

Kontroverze v indikacích magnetické resonance prsu

MUDr. Monika Schneiderová

Masarykův onkologický ústav Brno, oddělení radiologie

Kontroverzní otázky v chirurgické léčbě karcinomu prsu

MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie

Léčebné možnosti pacientek s mutací BRCA1/2

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Kontroverze:karcinom prsu a těhotenství

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Jak se vám líbí portál MojeMedicina.cz

  • 71.4% (70 hlasů) - Je výborný
  • 11.2% (11 hlasů) - Něco bych změnil, ale jinak se mi moc líbí.
  • 9.2% (9 hlasů) - Zajímavé stránky.
  • 3.1% (3 hlasy) - Moc se mi nelíbí.
  • 5.1% (5 hlasů) - Vůbec se mi nelíbí.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.