Brněnské onkologické dny 2012 - webcast

Brněnské onkologické dny 2012 - webcast

36. a 26. ročník, 1200 přihlášek, 32 odborných sekcí, více než 200 přednášek, 58 posterů, 8 samostatných sympósií, 3 dny, 14 stupnů celsia, polojasno, Brno.

I tak by se daly popsat letošní Brněnské onkologické dny, které pořádal ve dnech 19.-21. dubna 2012 již tradičně Masarykův onkologický ústav pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, České společnosti fyziků v medicíně, České asociace sester, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Podívejte se a poslechněte si některé přednášky, které pro vás zaznamenal portál MojeMedicína.

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek, které byly natočeny na sympóziu o biologické léčbě solidních nádorů, v bloku Národní onkologický registr a klinické registry ČOS ČLS JEP, bloku  Dostupnost bezpečných a účinných léčivých přípravků – problém dneška ano či ne? a na samostatném melanomovém semináři.

Satelitní sympózium společnosti Roche, s.r.o., pátek 20. dubna 2012, hotel Voroněž, sál B

BOD 2012 - aktuální otázky biologické léčby solidních nádorů

Nové a otevřené otázky v biologické léčbě solidních nádorů

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Dosavadní možnosti léčby pokročilého karcinomu vaječníků

MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Oddělení gynekologické onkologie

Cílená biologická léčba ovariálního karcinomu

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Rozdíl mezi originálem, generikem a biosimilars z pohledu klinického farmakologa

MUDr. Jan Strojil

Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav farmakologie

Přednáška v rámci bloku, pátek 20. dubna 2012, hotel Voroněž, sál C

BOD 2012 - blok 8:30 – 10:00 Národní onkologický registr a klinické registry ČOS ČLS JEP

Korekce populačních predikcí počtu HER-2/neu pozitivních karcinomů prsu u žen

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

BOD 2012 - melanomový seminář

Zelboraf – zkušenosti v léčbě metastatického melanomu s BRAF V600 mutací

MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Přednáška v rámci bloku, pátek 20. dubna 2012, hotel Voroněž, sál A

BOD 2012 - blok 15:15 – 17:30 Dostupnost bezpečných a účinných léčivých přípravků – problém dneška ano či ne?

Farmakoekonomika adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu III. stádia

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.