Brněnské onkologické dny 2014 - webcast

Brněnské onkologické dny 2014 - webcast

Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

38. a 28. ročník konference, odborný program v šesti sálech, posterová sekce, 31 sekcí, 8 samostatných edukačních bloků, více než 1600 lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků , 330 příspěvků, 217 formou přednášek, 7 workshopů a 15 firemních sympózií, polojasno, zataženo i bouřky, od 15 do 22 stupňů, 49.18' severní šířky, 16.58' východní délky. I tak by se daly popsat letošní Brněnské onkologické dny, které pořádal ve dnech 24.-25. dubna 2014 již tradičně Masarykův onkologický ústav

Přehled přednášek:

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek.

Satelitní sympósium Roche 14:10-15:10, čtvrtek 24. dubna 2014, sál J. Šprindricha. Předsedající: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

BOD 2014 - současná role VEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění

Bevacizumab a kolorektální karcinom: klinická data a zkušenosti z praxe

MUDr. Lenka Ostřížková

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Postavení bevacizumabu u pacientů s NSCLC v současnosti

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Bevacizumab – cílená léčba ovariálního karcinomu

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika

Satelitní sympósium Roche 13:30-14:30, pátek 25. dubna 2014, sál J. Šprindricha. Předsedající: MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, FN Motol

BOD 2014 - inovace v léčbě HER2- pozitivního karcinomu prsu

Aktualizace doporučení pro vyšetřování HER2 u karcinomu prsu

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN, Hradec Králové

Nový algoritmus léčby 1. linie HER2- pozitivního metastazujícího karcinomu prsu

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Kadcyla- nejnovější cílený lék ze skupiny HER

Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Edukační seminář 10:15-12:00, čtvrtek 24. dubna 2014, BVV, sál J. Bakeše

BOD 2014 - mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku

Zhoubné nádory žaludku v datech Národního onkologického registru České republiky

MUDr. Jiří Novák

Masarykův onkologický ústav, Úsek národního onkologického registru

Role endoskopických vyšetřovacích metod v diagnostice a léčbě karcinomu žaludku

MUDr. Ivo Novotný, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Chirurgická léčba lokalizovaného karcinomu žaludku

MUDr. Libor Němec

Masarykův onkologický ústav, Oddělení chirurgické onkologie

Postavení chemo/radioterapie v léčbě operabilního karcinomu žaludku a gastroesofageální junkce

MUDr. Radka Obermannová

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Význam nutriční intervence pro pacienty s nádory žaludku

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Zpracováváme i další přednášky a rozhovory, které zazněly na Brněnských onkologických dnech v roce 2014.  Sledujte téma BOD2014

Sborník a abstrakta letošní konference najdete na stránkách České onkologické společnosti a v kalendáři akcí

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.