Co také zaznělo v Olomouci

Co také zaznělo v Olomouci

Přednášky o chronické lymfocytární leukémii, folikulárním lymfomu a zamyšlení nad tématem standardní a nadstandardní péče v onkologii v souvislosti se současnou realitou.

Přednášky zazněly v rámci satelitního sympósia na XXV. Olomouckých hematologických dnech 22. června 2011. Portál Mojemedicína pro Vás připravil webcast.

Co také zaznělo v Olomouci

Standardy hemato-onkologické péče. Pravidla versus současná realita úhrady

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Mabthera - Účinná a bezpečná odpověď pro pacienty s CLL

prim. MUDr. Vladimír Koza

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

Folikulární lymfom Rituximab (Mabthera) a co dále?

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

ÚHKT; Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.