„Dermatologický update“ aneb Novinky v dermatologické terapii 2015

Přinášíme záznam z 2. ročníku konference Dermatologický update pořádané Českou dermatovenerologickou společností ČLS JEP dne 5. února 2015 v Praze. Video obsahuje tu část konference, která se zabývala basocelulárním karcinomem a na kazuistikách dokumentuje vývoj terapeutické účinnosti pacientů s diagnózou pokročilý basocelulární karcinom při léčbě cílenou léčbou Erivedge (vismodegib). Tento záznam je zároveň volným pokračováním kazuistik uveřejněných v odborné debatě s předními specialisty na léčbu basaliomu, která se uskutečnila v rámci Jihočeských onkologických dnů 2014.

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Videozáznam byl pořízen v rámci konference a je uveřejněn s laskavým svolením 
organizátora i přednášejících.

Související články

V rámci Jihočeských onkologických dnů se uskutečnila debata odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie, která se konala u příležitosti komerčního uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice. Nabízíme vám záznamy přednášky, které v rámci debaty zazněly. K dispozici je také celý záznam debaty

Novinka v léčbě pokročilého či metastazujícího basaliomu - odborná debata s předními specialisty na léčbu basaliomu - JOD 2014

V rámci Jihočeských onkologických dnů se uskutečnila odborná debata s předními specialisty na léčbu basaliomu. Debata se konala u příležitosti komerčního uvedení léčivého přípravku Erivedge do klinické praxe v České republice. Šest odborníků z oboru dermatologie, onkologie a radiologie si položilo otázky o profilu pacienta, který by mohl profitovat z léčby přípravkem Erivedge (vismodegib), řešilo shodu s plátcem péče a hlavně si navzájem vyměnilo zkušenosti s prvními léčenými pacienty.

Na závěrečnou přednášku debaty odborníků o léčbě pokročilého bazaliomu se z časových důvodů nedostalo. K dispozici je tedy jen prezentace.