Edukační seminář: Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba

Edukační seminář: Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba

Hned na úvod letošních Brněnských onkologických dnů se konal edukační seminář nazvaný Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba. Přednášky jsme pro vás natočili a můžete si je poslechnout tak, jak zazněly v sále. 

Středa 8. dubna 2015, 16:00-17:45, Sál R. Wernera. Předsedající: J. Skřičková, V. Kolek, M. Pešek (Brno, Olomouc, Plzeň)

BOD 2015 - edukační seminář: Nemalobuněčný karcinom plic – nechirurgická léčba

Current status and future possibilities of immunotherapy for the treatment of NSCLC

Solange Peters, MD-PhD

Oncology Department, CHUV Lausanne

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) v roce 2015

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Místo konkomitantní chemoradioterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Milada Zemanová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Onkologická klinika a 1.LF UK

Cílená léčba adenokarcinomů - možnosti predikce účinnosti

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Fakultní nemocnice Plzeň, klinika TRN

Postavení adjuvantní léčby u nemalobuněčného karcinomu plic

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc

Podívejte se i na další přednášky, které jsme pro Vás natočili na Brněnských onkologických dnech 2015.

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.