Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - vzpomínka na BOD 2014

Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - vzpomínka na BOD 2014

Program vzdělávacího semináře pro praktické lékaře byl připraven ve spolupráci se Sekcí preventivní onkologie České onkologické společnosti a zahrnoval především témata řešení toxicity onkologické léčby v ordinaci praktického lékaře, ale i  otázky výživy onkologického pacienta a prevence v primární péči. Vyberte si z přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech.

Během celodenního semináře zaznělo 26 přednášek pro praktické lékaře. Nyní máte možnost si většinu z nich připomenout a nebo poslechnout vůbec poprvé. Postupně zveřejníme i další přednášky, tak jak budeme dostávat souhlasy dalších přednášejících.

V přehledu najdete odkazy na audiovizuální záznamy přednášek.

8:45-10:15, pátek 25. dubna 2014, sál J. Švejdy. Předsedající: Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno; Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" I. část (toxicita onkologické léčby)

Neurotoxické vlivy onkologické terapie

MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

Postižení plic při onkologické léčbě

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Klinika nemocí plicních a TBC, Brno

Nežádoucí účinky hormonální léčby? Jak jim předcházet.

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

Mukositida dutiny ústní, její charakteristiky a ovlivnění

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Hematologicko-onkologické oddělení FN Plzeň

10:30-12:30, pátek 25. dubna 2014, sál J. Švejdy. Předsedající: Doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče; MUDr. Josef Umlauf, Ph.D., Masarykův onkologický ústav

Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" II. část (toxicita onkologické léčby)

Nefrotoxicita cytostatik

MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D.

II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno

Kardiovaskulární onemocnění u onkologických pacientů

MUDr. Jiří Vyskočil

Anesteziologicko – resuscitační oddělení a Jednotka intenzivní péče, MOÚ, Brno

Leukopenie / Neutropenie od A do Z

Doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav a LF MU Brno, Klinika komplexní onkologické péče

Anemie u onkologicky nemocných

MUDr. Jana Kleinová

Masarykův onkologický ústav Brno

Genetické perspektívy predikcie toxicity cytostatik

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Oddelenie klinickej patofyziológie, LF UK, Bratislava

Poradiační kolitida a její léčba

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Na semináři zazněla také přednáška "Kardiotoxicita chemoterapie" - Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D., I. interní kardioangiologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové, MUDr. Josef Umlauf, Ph.D., Masarykův onkologický ústav Brno

13:30-14:30, pátek 25. dubna 2014, sál J. Švejdy. Předsedající: Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno; MUDr. Viktor Maňásek, Oddělení radioterapie a onkologie, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" III. část (toxicita onkologické léčby, výživa)

Paravazace cytostatik a preventivní opatření pomocí permanentních žilních vstupů

MUDr. Viktor Maňásek

Oddělení radioterapie a onkologie, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Nevolnost a zvracení při onkologické léčbě

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

Sarkopenie jako prediktor (ne)úspěchu protinádorové léčby

MUDr. Viktor Maňásek

Oddělení radioterapie a onkologie, Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Kazuistiky nedostatečné nutriční podpory u onkologických nemocných

Doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno

14:40-16:15, pátek 25. dubna 2014, sál J. Švejdy. Předsedající: Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., Ústav preventivního lékařství LF MU Brno; MUDr. Viera Bajčiová, CSc., Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" IV. část (prevence)

Vliv výživy na vznik nádorového onemocnění

Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

Mýty a fakta ve výživě

Mgr. Veronika Březková

Masarykův onkologický ústav, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření, Brno

Mají diabetici 2. typu vyšší riziko kolorektálního karcinomu?

MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení

Nádorová onemocnění vznikající v souvislosti s pracovní expozicí

MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno

Analýza příčin pozdní diagnostiky solidních nádorů u adolescentů v ČR

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

Spolupráce praktického lékaře a onkologa při zajištění paliativní péče

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav, Ambulance podpůrné a paliativní onkologie

16:25-17:55, pátek 25. dubna 2014, sál J. Švejdy. Předsedající: MUDr. Milana Šachlová, CSc., Ph.D., Masarykův onkologický ústav Brno, Gastroenterologické oddělení; Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., Centrum pro závislé na tabáku

Vzdělávací seminář pro praktické lékaře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" V. část (prevence)

Diagnózy kolem závislosti na tabáku, pasivní kouření (Z58.7) a léčba

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Centrum pro závislé na tabáku

Vodní dýmka, e-cigarety a harm reduction v užívání tabáku

Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Centrum pro závislé na tabáku

Národní onkologický registr praktickým lékařům a naopak

MUDr. Miroslav Zvolský

ÚZIS ČR, Odbor analýz, publikací a externí spolupráce, Praha

Seznam videí neobsahuje přednášku Zpráva o činnosti sekce preventivní onkologie, neformální diskuse se všemi zájemci různých odborností.

Na jaře jsme pro Vás zpracovali i další přednášky a rozhovory, které zazněly na Brněnských onkologických dnech v roce 2014. Sledujte téma BOD2014.

Sborník a abstrakta letošní konference najdete na stránkách České onkologické společnosti a v kalendáři akcí.

Další edukační semináře a přednáškové bloky natočené na BOD 2014: 

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.