Efektivní léčba chronické hepatitidy B

Efektivní léčba chronické hepatitidy B

Přinášíme webcast ze sympózia, které se konalo v rámci konference APASL.

A clinical case-based challenge: Peginterferon alpha-2a and HBsAg level monitoring – a strong team for effective management of CHB

Satelitní sympózium pořádala společnost F. Hoffmann - La Roche Ltd. v rámci 22. konference APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver), která se konala v únoru 2012 v Taipei. Zveme Vás na prezentace předních odborníků v oblasti léčby hepatitidy B.

Související články

Brněnské onkologické dny 2013 - webcast

Vyberte si z pěti desítek přednášek, které byly natočeny na letošních Brněnských onkologických dnech. 

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2014 - webcast

6. ročník pracovního setkání onkologů a chirurgů se sešel 19. září v Kroměříži a byl již tradičně zaměřen na možnosti spolupráce v péči o nemocné s metastatickými stádii zhoubných nádorů kolorekta a karcinomu rekta. Speciální blok byl věnován gerontoonkologii kolorektálního karcinomu.

Inovace v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu - webcast, BOD 2014

Že HER2 pozitivita u karcinomu prsu již není prognosticky negativním faktorem připomenulo páteční odpoledne účastníkům Brněnských onkologických dnů.