Hematoonkologické přednášky na Prague ONCO 2011 - webcast

Hematoonkologické přednášky na Prague ONCO 2011  - webcast

Portál Mojemedicína pro Vás natočil přednášky, které zazněly v sekci Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit na 2. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu v Praze dne 27. ledna 2011.

Poslechněte si přednášky a prohlédněte prezentace o incidenci a distribuci jednotlivých typů lymfomů v České republice, o vývoji a léčebných možnostech u lymfomů v České republice, ale také o postavení PET/CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi u lymfomů a o výskytu a léčbě lymfomů u HIV pozitivních nemocných.

Nejen pro odbornou, ale i pro laickou veřejnost, připravuje portál MojeMedicína ke zveřejnění také vybrané přednášky a rozhovory z Pacientské sekce Kolokvia. 

Hematoonkologické přednášky na Prague ONCO 2011

Incidence a distribuce lymfomů ČR - přednáška

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

ÚHKT; Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

MUDr. Robert Pytlík

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

Postavení PET/CT v diagnostice a hodnocení léčebné odpovědi u lymfomů

Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, PhD.

Klinika nukleární medicíny, FNOL a LF UP v Olomouci

Lymfomy u HIV pozitivních nemocných

MUDr. Magdalena Klánová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

MUDr. Kateřina Benešová

Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

G-CSF v podpůrné hematologické péči

MUDr. David Pohlreich

ÚHKT; Všeobecná fakultní nemocnice Praha, 1. interní klinika hematologie a 1.LF UK

 

Související články

Klub mladých nefrologů 2012 - webcast

V polovině listopadu se sešli v Olomouci začínající nefrologové s těmi zkušenými na dalším ročníku obnovených setkání Klubu mladých nefrologů, jehož historie sahá až do roku 1990.

2. psychoonkologické sympózium - webcast

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a náročné léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat.

Pracovní setkání onkologů a chirurgů 2010

Webcast z 2. ročníku Pracovního setkání onkologů a chirurgů, které bylo věnováno péči o nemocné s metastazujícím kolorektálním karcinomem.